Wat is de toekomst van de rekentoets?

Nieuws | de redactie
7 oktober 2015 | Vanavond al vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van de rekentoets. In het MBO is de toets al uitgesteld en ook in havo en vwo dreigt dit nu te gebeuren. De Vereniging Hogescholen vreest dit uitstel en hoopt de Kamer alsnog te behoeden voor ‘onomkeerbare besluiten’.

“Het rekenonderwijs en de rekenvaardigheden van onze leerlingen zijn gediend met een zorgvuldig en consistent proces dat het goede evenwicht houdt tussen indringende stimuli en zorgvuldige aanpak,” schrijven VH-voorman Thom de Graaf en zijn directeur Ad de Graaf in een brief aan de Tweede Kamer.  Zij vrezen dat uitstel  van de rekentoets dit evenwicht zal doorbreken.

Onderwijsvakbonden willen uitstel

Nadat bekend werd dat de rekentoets voor het MBO zal worden uitgesteld, roerden verscheidene actiegroepen waaronder het LAKS, de VO-raad en de onderwijsvakbonden zich om ook voor havo en vwo de rekentoets vooralsnog niet te laten meetellen voor het eindexamen. “Elke leerling die zijn diploma niet krijgt, omdat hij de rekentoets niet goed heeft gedaan is er één te veel,” schreven de partijen in een gezamenlijke brief aan de Kamer.     

De Vereniging Hogescholen benadrukt echter de “urgentie te werken aan de verbetering van de rekenvaardigheden in vo en mbo.” De recente uitkomsten laten zien dat er met name in het MBO, maar ook op de havo en het vwo nog mager wordt gescoord op de rekentoets. De Vereniging Hogescholen hoopt dat die magere resultaten niet nu al zullen leiden tot overhaaste beslissingen.

Proces vergt tijd

“Het gaat immers om een proces dat tijd vergt. En juist daarom is rekening gehouden met een geleidelijke verzwaring van de cesuur en de mogelijkheid van een neerwaartse bijstelling van de cesuur indien mocht blijken dat ten gevolge van deze toets beduidend meer leerlingen hun examen niet zouden halen dan in het voorgaande jaar.”

De hogescholen stellen dat het verbeteren van de rekenvaardigheid van leerlingen “externe stimuli (examinering) en continuïteit” vereist en dat het daarom betreurenswaardig zou zijn als besluiten in de Kamer er vanavond toe zouden leiden dat “de rekentoets niet als examenvak wordt afgenomen.” In de Tweede Kamer lijkt inmiddels geen meerderheid meer voor de rekentoets te zijn nu ook regeringspartij PvdA tegen het plan van Sander Dekker en Jet Bussemaker lijkt te zijn.  

UPDATE:

In de Tweede Kamer heeft de PvdA zich gisteren tot teleurstelling van de Vereniging Hogescholen bij het tegenkamp geschaard waar het de toekomst van de rekentoets betreft. Na het MBO lijkt de rekentoets ook voor havo daarmee pas een officiële exameneis te worden als de resultaten significant zijn verbeterd. Alleen voor het vwo is de rekentoets als exameneis vooralsnog bespreekbaar. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK