We leerden ooit de hooiberg, nu de naald

Nieuws | de redactie
7 oktober 2015 | “Bèta-techniek is voor alles nodig, ook ‘alfabanen’ zitten er vol mee in een data-gedreven economie en samenleving.” James Brown leidt de STEM Education Coalition van de USA en kijkt vooruit, ook na de tijd van Obama. “Zijn ogen gaan glanzen als hij vertelt over ‘STEM’, over onderwijs, technologie en innovatie.”

Bedrijven, scholen en besturen hebben in deze ‘Science, Technology, Engineering, Mathematics’ coalitie elkaar gevonden. CEO’s en schoolleiders van de top van bedrijven en districten in Amerika sloegen de handen ineen, eerst als de Math & Science Education Coalition die in 1997 actief werd om een groot onderwijsprogramma in Washington te beschermen tegen dreigende afschaffing. Dat drong het besef bij hen op, dat de situatie ten diepste veel ernstiger was dan die van een enkele bezuiniging op federale fondsen.

Gedreven gouverneurs gezocht

“De vijftig staten liepen achter op dit terrein, investeringen in bèta-techniek kwamen toch uit DC, dus konden zij blijven doen wat ze al deden en weinig extra uitdaging of vernieuwing aandurven. Opvallend was dat destijds, rond 1998, Texas vooropliep met innovatie en investeringen.”

“Gouverneur George W. Bush was een echte onderwijsman en had een deal met de Democrat-majority van zijn Legislature gesloten om samen onderwijsbeleid te voeren en hun prioriteiten daarin te delen. Onderwijs in Amerika moet het vaak erg hebben van een sluwe, gedreven gouverneur. Zo werkt ons land.”

“Daar komt nog bij dat bèta-techniek lastig is ‘te verkopen’ vanwege de manier van financieren van ons onderwijs. Het geld in de staten komt uit lokale belastingen die voor onderwijsfunctionaliteiten worden geheven, voor gebouwen, voor leermiddelen, salarissen, extra schoolleiders en dergelijke. Niet voor thema’s of voor disciplines.”

Onder president Obama is hier een belangrijke wending komen door het werk van zijn bewindslieden, Arne Duncan en zijn onderminister Martha Kanter, bij ons bekend van haar optreden tijdens de ISTP 2013, de ‘Obama Summit’ met ‘the Glassroom’ van PBT en ScienceGuide op het Beursplein. Het interview met Brown voert ScienceGuide zelfs in het zelfde alkoofje van Berlages meesterwerk waar de redactie toen Kanter sprak.

Race to the Top

In de USA hebben nu 46 staten hetzelfde curriculum en pakket kwaliteitseisen ten aanzien van wiskunde en rekenen doorgevoerd en 15 voor biologie, fysica en scheikunde. Deze trend is volgens Brown niet meer te stoppen, mede dankzij politiek vernuftig powerplay van Obama en Duncan. Met die ‘common standards’ als de kern van de schoolcurricula is het aanmoedigen van ‘STEM’ ineens wel veel meer mogelijk geworden.

“Wat Obama deed was het geld voor onderwijs via de enorme ‘Stimulus’ investering van 2009 – tegen de kredietcrisis na de instorting van Lehman en de hypotheken verstrekkers – aan voorwaarden te verbinden. Zo konden gouverneurs met $3 miljard extra investeringen mee doen in het project ‘Race to the Top’, maar dan moesten ze kwaliteit wel laten monitoren. De beste manier was dan in te stappen in die ‘common core standards’. Dat helpt natuurlijk erg.”

“En er is nog iets. De president gelooft er zelf in. Zijn ogen gaan glanzen als hij in speeches en gesprekken vertelt over ‘STEM’, over onderwijs, technologie en innovatie. De White House Science Fair is echt helemaal zijn ding!”

Wij hebben al een paar jaar hier in Nederland campagne gevoerd voor eenzelfde jaarlijks evenement. Wist u dat dit vorige week voor het eerst gerealiseerd is?

Really? That’s excellent! Zoiets is zeer nodig, omdat iedereen moet ervaren hoezeer de samenleving én de arbeidsmarkt van onze tijd ‘data-driven’ is. Mensen met een bèta-technische basis kunnen daarin veel beter hun weg vinden, ook buiten klassieke ‘techjobs’. Die basis in kennis en vaardigheden is tegenwoordig ‘embedded’ in elke loopbaan die nog relevantie heeft en toekomstperspectief. STEM is essential in every role you play in society, from being on a jury in a courtroom to curating the information on the job from a legal office to rocketscience.”

“Als jurylid moet je mee oordelen over DNA-bewijs, over kansberekening van ongevallen, over compensaties van financiële of medische fouten. In alles zit bèta-technische kennis en vaardigheid verpakt. Vroeger was het in een juridisch of bestuurlijk beroep belangrijk dat je correcte, relevante informatie kan opspeuren. Dat doe je nu met één druk op een knop, een sleutel-vaardigheid is veranderd in een simpele, technische handeling.”

Numerical literacy

“Alle beroepen zijn daardoor gedigitaliseerd, ‘embedded’ met data-behandeling, technologie en ‘numerical literacy’. De nieuwe economie en banen hangen samen met het koesteren, beweren en ontplooien van data, iedereen is een soort ‘data-curator’ aan het worden. Die sleutelvaardigheid hangt nauw samen met bèta-technische knowhow.”

Dat houdt in dat u als STEM Coalition de rol moet verleggen van het ‘promoten’ van specifieke vakken naar een veel breder, ‘Bildung’ discours vanuit STEM. Lukt dat?

“Alles hangt samen met het besef van die ‘numerical literacy’ voor iedereen in een hoogontwikkelde samenleving. Dat leert de school niet door cijferen, door tafels van vermenigvuldiging. Je smartphone doet de encyclopedische kennis die vroeger de kern was. Process, not knowledge is now key. We leerden kinderen de hooiberg, nu leren ze hoe en waar de naald te vinden.”

“Die vaardigheid en de kennis die kennis leert vergaren en slim benutten – die rol van data-curator – is wat het niveau van onderwijs van nu bepaalt. Ouders houden daar meestal niet van. Leraren ook niet, trouwens. Hun beeld van ‘de goede school’ is die van hun eigen jeugd.”

En die tijd is toch echt wel voorbij. Die goede school van toen zou nu ‘slecht onderwijs’ leveren, is dat wat u zegt?

“Wat ik zeg, is dat het onderwijs de voorbije decennia ineens veel trager ging veranderen dan de samenleving om haar heen. Die sterk toegenomen dynamiek hield de school niet meer bij. Een eeuw geleden innoveerde het onderwijs met elan mee met de industrialisatie en emancipatie van de bevolking. Dat is nu niet het geval.”

“Wanneer kreeg u voor het eerst een PC op uw werk? Grote delen van het onderwijs – niet het kantoor van de leiding, maar ‘de klas’ en curricula – zitten nog in dat tijdperk. De scholieren en studenten zijn allang veel verder. Zij zijn vaak slimmer in die nieuwe wereld dan hun leraren, met allerlei merkwaardige consequenties in de schoolpraktijk.”

MOOCs als voorbeeld

Het ondermijnt het gezag en de status van het vak van docent, allereerst. Zij wekken de indruk professionals uit het verleden in een afkalvend beroep te zijn.

“Er komt zoveel op hen af nu! De ‘classic challenge’ voor de onderwijzer is weer terug, op zijn 21e eeuws nu. ‘Hoe weet ik of het leermateriaal voldoet?’ Er is geen schoolbestuur of gouverneur die hem voorschrijven kan welke online content en ondersteuning deugt of toegelaten is. Ouders hebben hetzelfde probleem als zij hun kinderen helpen willen bij ‘het huiswerk’. Grote delen daarvan kunnen ze zelfs niet meer vatten.”

“Onderwijs moet dus ook zelf écht zo’n ‘numerical literacy’ ontwikkelen, scholen zijn zelf STEM-organisaties geworden als ze willen overleven. Onze ouderwijswetten, bekostiging en leiderschapsvisies zijn pre-computer. Die zullen we moeten updaten, wil het beleid slagen. De beslissingen die schoolbesturen, schooldistricten en -leiders nemen over de infrastructuren op dit terrein zijn cruciaal voor hun kwaliteit. Welke 4G? Welk Google of Apple product? Welke Wifi-toepassingen? De meeste docenten en schoolleiders weten daar niets van.”

“Wie helpt hen hier dan bij? Laat je beunhazen of politieke agenda’s dat dicteren? Als je dit goed doet kun je er ook zeer veel baat bij hebben. Het hoger onderwijs reageerde immers eerst ook met een soort immuun-therapie op het virus van de online content! MOOC’s en zo, dat kón niet deugen. Inmiddels is dat ‘embedded STEM’ in alle studies, zeker ook in de geesteswetenschappen. Een geweldige ‘entrepeneurial spirit’ heeft in het hoger onderwijs grote innovaties en een nieuwe geest van brede toegankelijkheid voor heel de wereld gewekt.”

Kwetsbare nalatenschap

De Obama-jaren zijn kortom revolutionair gebleken: ‘Common Core’, STEM, MOOC’s en zo meer. En nu die laatste inzet op ‘free HE’ voor iedereen, geleid door Martha Kanter. Ziet u die legacy ook zo?

“De dynamiek die Obama en Duncan hebben gebracht is een feit. Maar ik waarschuw maar vast. ‘This legacy is vulnerable.’ Veel ervan kan door een opvolger of het Congres teruggedraaid worden, soms gewoon door het innovatieproces te laten vegeteren. Als een volgende president zo’n White House Science Fair laat wegvallen heb je al een signaal naar heel de natie.”

“Zolang dat ‘Stimulus 2009’ geld stroomde, kon Obama tempo en kracht zetten, daarna ging het Congres blokkeren en remmen. De polarisatie dreigt te verlammen. De president bleek uiterst behendig om buiten Congres om zijn beleid op gang te houden. Maar die slim doorgezette elementen zijn dan  nu ook wel het meest kwetsbaar.”

Maakt het wat uit of die opvolger van een of andere partij is?

“Nu ben ik even voorzichtig; dat begrijpt u. Het hangt er vooral vanaf of die president zelf dit thema prioriteit geeft. Ziet zij of hij STEM als cruciaal voor de toekomst van Amerika, dan zal Obama’s ‘legacy’ zeker overleven op dat punt.”

Bush, Gates, Zuckerberg

Aan GOP-zijde is dan een gouverneur die als onderwijshervormer in zijn staat veel deed wellicht niet eens zo gek. Jeb Bush deed dat in Florida, net als zijn broer George in Texas presteerde.

“Gouverneur Bush heeft op dit terrein beslist ‘credentials’, hij heeft dingen gedaan die gezien mogen worden. Binnen de GOP is hij ook de man die hier in zijn campagne over praat en dat onderwerp in zijn visie op de toekomst onderstreept.”

Onderwijs kon weleens een zeer hot topic in de campagne worden, zo begrijpen wij. Die ‘free HE’ beweging zal vele ouders en jongeren met leenangst wel naar de stembus jagen?

“Het is opvallend dat het nu daar over gaat, vind ik. Ten diepste zit daar iets onder. De kern van de geloofwaardigheid van het onderwijs staat op het spel, ook in de STEM-aandacht. ‘The connection between hard work and prosperity has loosened. That makes people uncertain.’ IJver, inzet, je best doen zijn niet meer de klassieke, bewonderde route naar succes.”

“Er zijn delen van ons land, delen van onze steden vooral, waar je best doen op school niet meer gepercipieerd wordt als de weg naar sociale bloei, naar burgerschap en welvaart. Bill Gates was toch ook een dropout? Mark Zuckerberg deed Facebook op zijn zolderkamer en studeerde toch nooit af? Ook wij in ‘de STEM-wereld’ moeten opletten op de bijna dubbelzinnige boodschap die de samenleving en de jeugd soms krijgen in deze tijd.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK