Bedrijfsleven gispt VVD en PvdA

Nieuws | de redactie
17 november 2015 | De bezuiniging die de coalitiepartijen willen doorvoeren op de triple helix van innovatieve centra en opleidingen in MBO en HBO "voor een eenmalige fair van twee dagen" heeft de toorn gewekt van toppers uit het bedrijfsleven. “Het staat haaks op wat nodig is om de samenwerking tot een duurzaam succes te maken.”

Een reeks mensen uit het bedrijfsleven, innovatiecentra in MBO en HBO en hun koepels heeft bij de Kamer geprotesteerd tegen een amendement van Anne Wil Lucas (VVD) en Tanja Jadananansing (PvdA) om voor een tweedaags evenement te bezuinigen op de ontwikkeling van de Centra voor innovatief vakmanschap in het MBO en de Centres of Expertise in het HBO. “De ontwikkeling van de Centra is een van de meest succesvolle innovaties in het beroepsonderwijs van de afgelopen jaren,” schrijven zij. “In de afgelopen vier jaar hebben niet alleen talloze onderwijsinstellingen in het mbo en hbo en bedrijven zich aangesloten bij de Centra, ook wordt er dankzij de rijksoverheidsinvestering een veelvoud aan investeringen losgemaakt bij bedrijven, regionale overheden en not-for-profit organisaties zoals ziekenhuizen.”

Goud in handen

Siemens-topman Ab van der Touw is een van de ondertekenaars en zei over deze onderwijsinnovatie tegen ScienceGuide dat met wat in de Centra waargemaakt wordt “Nederland ‘goud’ in handen heeft.” Cruciale elementen daarin noemde Van der Touw “ruimte voor ‘trial and error’,” de traditie van het eigenaarschap van de Centra zelf en “duidelijke keuzes in het MBO voor profilering die kunnen leiden tot de noodzakelijke versnelling.”

Uit de eerste evaluatie van deze centra bleek onder meer, dat ruim 1300 bedrijven op allerlei manieren bij Centra betrokken zijn geraakt, waarvan 1000 in het HBO, en deze daar al €17 miljoen in investeerden. Andere belangrijke opbrengsten van deze centra in HBO en MBO zijn onder meer een groei van de instroom van hun bèta-techniek studenten met 28%.

VVD en PvdA stellen nu voor uit de investering hierin van €15 miljoen van de kant van het kabinet  een half miljoen weg te snijden omwille van de promotie van ‘maker education’ door middel van een ‘Maker Faire’. Recent gunde staatssecretaris Dekker van OCW de bepleiters van aandacht voor iets dergelijks al een bedrag van €150.000 om hun gedachten nader te conceptualiseren. CEO’s als Van der Touw zijn dan ook verbaasd, dat VVD en PvdA toegezegde investeringen in succesvolle innovaties in MBO en HBO willen kappen ten gunste de subsidiëring van een tweedaags evenement.

Krachtig protest  

Zij schrijven de Kamer hierover:

“Recent werden wij geïnformeerd over het amendement van mevr. Lucas en mevr. Jadnanansing betreffende de stimulering van maker education door het vrijmaken van 0,5 mln euro voor een eenmalige fair van twee dagen. Deze middelen worden weggehaald bij de Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap.

Middels dit schrijven willen wij -de onderwijs- en bedrijfspartners binnen de Centra- hier krachtig tegen protesteren. De ontwikkeling van de Centra is een van de meest succesvolle innovaties in het beroepsonderwijs van de afgelopen jaren. In de afgelopen vier jaar hebben niet alleen talloze onderwijsinstellingen in het mbo en hbo en bedrijven zich aangesloten bij de Centra, ook wordt er dankzij de Rijksoverheidsinvestering een veelvoud aan investeringen losgemaakt bij bedrijven, regionale overheden en not-for-profit organisaties zoals ziekenhuizen.

De opbrengsten zijn er naar, zo concludeerden ook o.a. de Reviewcommissie, de Commissie van der Touw, de Onderwijsraad en de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie. Ook zijn de Centres of expertise recent opgenomen in de strategische agenda HO. De Centra leiden aanwijsbaar tot betere studenten door innovatieve lesmethodes, meer toepassingsgericht onderzoek voor het bedrijfsleven, kennis uit bedrijfsleven dat terugvloeit in de curricula en vraaggericht opleiden en in om-, bij- en nascholing. Cruciale succesvolle elementen zijn ruimte voor trial and error, het eigenaarschap bij de betrokken partners zélf, en de scherpe keuzes voor profilering die leiden tot de noodzakelijke versnelling.”

Hard nodig

“De beweging naar innovatief beroepsonderwijs waar de Centra voor staan is nog maar net gestart. Centra werken in de triple helix structuur: overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven dragen alle drie bij aan het succes en financiering van de centra. Dit proces jaagt het kabinet aan door middel van startinvesteringen voor de eerste vijf jaar. Deze investering is cruciaal, mede omdat hiermee de middelen uit het bedrijfsleven worden gematched. Het einddoel van duurzaam financieel bestendige centra is weliswaar de komende jaren binnen bereik, maar deze is op korte termijn nog niet te realiseren: het kost tijd om de triple-helix partners voor langere tijd te committeren.

Goede ondersteuning bij het opzetten van de samenwerking is daarbij cruciaal en wordt nu vraaggericht aangeboden via het kennisprogramma van het Platform Bèta Techniek. De genoemde 0,5 mln die weggehaald zou moeten worden bij het ‘sectorplan Mbo en Hbo’, grijpt dus direct in de investeringsmiddelen voor de Centra en in de ondersteuning die het Platform Bèta Techniek biedt. Het voorgestelde amendement staat dan ook haaks op wat nodig is om de samenwerking tot een duurzaam succes te maken. Wij roepen u daarom op om dit amendement af te wijzen. Het geld dat geoormerkt is voor de Centra en het uitvoeren van het kennisprogramma is hard nodig. Beknibbel hier niet op – houd het intact en zet eerder in op uitbreiding dan korting.”

Uit het bedrijfsleven krijgen VVD en PvdA klop van de volgende ondertekenaars: Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland; Bart van Straten, General Manager Van Straten Medical; Bas Janssen, Directeur Deltalinqs; Edward Voncken, CEO KMWE; Marc Hendrikse, CEO NTS Group; Hans van Hout, Hoofd laboratorium DSM Zwolle; Helma Kaptein, Director Centre of expertise Generade; Ies de Rooij, Voorzitter Programma Raad ACE en Development Manager VDL Bus & Coach; John Blankendaal, Directeur Brainport Industries; Joris Jaspers, Hoofd Innovatie Medische Technologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht; Reinder Uuldriks, Research Manager Instrument Manufacturing TNO; Wim Bloem Hoofd ontwikkeling, Afdeling Fysica en Medische Technologie, VUmc.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK