Big Data geeft ICT vleugels

Nieuws | de redactie
26 november 2015 | De onstuimige groei van de ICT-sector gaat gepaard met een grote behoefte aan personeel met de juiste vaardigheden. Gebrek aan mensen met up-to-date kennis van ontwikkelingen als big data, cloud engineering en cybersecurity wordt nijpend. Daarom komt dutch digital delta met zijn Human Capital Agenda ICT.

Men ziet bij de bedrijven en de kennisinstellingen dat het onderwijs de vraag van de arbeidsmarkt op dit terrein maar moeilijk kan bijbenen. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector als daarbuiten loopt het aantal vacatures op. Het Techniekpact begon in 2012 vanuit een zorg om de crisis in de economie en de jeugdwerkloosheid, maar inmiddels is dit pact in zekere zin omgeturnd naar een gezamenlijke actie om de snelle groei en kansen slim en doeltreffend aan te kunnen.

Vraag en aanbod beter aansluiten

Dat laat deze Human Capital Agenda ICT merken. Men komt met een plan om het tekort aan ICT-professionals te verkleinen door een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor ICT’ers te creëren en een leven lang leren te stimuleren. Publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs staat hierbij centraal.

Tijdens het ECP-congres gaf Louis Spaninks, coördinator van de agenda, een nadere toelichting op de doelstellingen en acties ervan. De betreft bijvoorbeeld de Data Science opleidingen van de Universiteiten van Tilburg en Eindhoven, die in samenwerking met het bedrijfsleven tot stand gaan komen. Spaninks vertelde dat bedrijven samen met het onderwijs werken aan het opzetten van een beurzenprogramma voor ICT-talenten op mbo-, hbo- en universitair niveau.

Daarbij wordt er ook aan gewerkt dat ICT-professionals via Geef IT Door gastlessen geven op scholen in het voortgezet onderwijs om bewustwording en interesse voor ICT te stimuleren bij scholieren. Voor dit initiatief wordt nieuw lesmateriaal ontwikkeld op het gebied van cyber security en big data waar er een schrijnend tekort is aan Data Scientist en Cybersecurity specialisten.

Nederland als Dutch Digital Delta

In de komende maanden worden samen met stakeholders vanuit bedrijfsleven, onderwijs en overheid 8 actielijnen opgezet en uitgevoerd om meer en betere ICT’ers op te leiden. Het gaat hierbij niet alleen om korte termijn acties. De uitdaging is juist om voor de lange termijn met elkaar te komen tot structurele oplossingen, waar flexibel en snel kan worden ingesprongen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor ICT’ers.

“Zo maken we Nederland samen tot de dutch digital delta, versterken we ons innovatief vermogen en trekken we internationale investeerders aan,” zeggen de initiatiefnemers. Het thema Big Data en de enorme consequenties voor onderwijs, onderzoek en innovatie zal ook tijdens de Wissenstag van ScienceGuide met PBT en de USA STEM Education Coalition tijdens de Hannover Messe 2016 een hoofdpunt van de agenda en discussies zijn.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK