Complexiteit bepaalt bestuurssalaris

Nieuws | de redactie
17 november 2015 | Hoe complexer en groter de instelling, hoe hoger het salaris. Dit systeem verkiezen de onderwijskoepels boven een sectoraal maximum aan de salarissen voor bestuurders, schrijft minister Plasterk aan de Kamer in verband met de nieuwe Wet Normering Topinkomens.

1 januari 2016 gaat deze nieuwe WNT in. Plasterk heeft de randvoorwaarden die zullen gaan gelden bij deze wet naar de Kamer gestuurd. “In september 2014 zijn de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het overleg gestart met partijen in het onderwijs over de verlaagde WNT-norm en een nieuwe regeling voor de onderwijssectoren. Partijen hebben in dit overleg aangegeven een voorkeur te hebben voor een regeling met bezoldigingsklassen op basis van instellingscriteria, boven een nieuwe regeling met sectorale maxima.”

Alternatief voorstel

De onderwijssectoren hebben geen bezwaar gemaakt tegen een dergelijke regeling. “Voor de gedachtevorming over een dergelijke regeling is het onafhankelijke advies Bestuurdersbeloningen in het onderwijs opgesteld. In het voorjaar van 2015 hebben de minister en staatssecretaris van OCW dit advies met de onderwijssectoren gedeeld en gevraagd om eventueel een alternatief voorstel te doen. Partijen hebben daarop geen gezamenlijk voorstel ingediend, zoals deze nadien in de WNT is verankerd.”

Leidend worden in de nieuwe regeling bepaalde instellingscriteria die “een koppeling leggen met de bestuurlijke complexiteit van de instelling.” Dit betreft dan per instelling de criteria ‘totale baten’, ‘aantal leerlingen, deelnemers of studenten’ en ‘aantal gewogen onderwijssoorten of –sectoren’. “Op ieder criterium kan een aantal complexiteitspunten worden behaald. Het totaal aantal complexiteitspunten is bepalend voor de indeling in een bezoldigingsklasse met een daaraan gekoppelde maximum bezoldiging.”

Evenwichtig bezoldigingsbeleid

Bestuurlijke complexiteit wordt daarmee het aangrijpingspunt voor de bepaling van de maximaal toelaatbare bezoldiging van een bestuurder. “De onderwijsbrede regeling voor 2016 is thans gereed. De regeling is gebaseerd op de uitgangspunten eenvoud, transparantie en controleerbaarheid. De regeling ondersteunt een evenwichtig bezoldigingsbeleid bij onderwijsinstellingen en voorkomt opwaartse druk naar het algemene WNT-maximum. Cao-partijen in de onderwijssectoren kunnen (onder het maximum van de bezoldigingsklassen) afspraken maken over richtsnoeren voor de feitelijke bezoldiging van de topfunctionarissen (inrichting van een loongebouw).”

De Kamer had de bewindslieden met een uitspraak van PvdA en D66 op dit punt nadere richting gegeven. Plasterk meldt dat hij die motie hiermee uitvoert. “Met deze regeling wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie Mohandis en Van Meenen om wederom een verlaagd maximum voor onderwijsbestuurders aan te houden en de salarisklassen voor het onderwijs, nadat hiervoor door de sector een voorstel is gedaan, per ministeriële regeling vast te leggen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK