Maatwerkdiploma dwingt tot selectie

Nieuws | de redactie
30 november 2015 | De hogescholen geloven allerminst dat het voorstel van de VO-raad voor de invoering van ‘een maatwerkdiploma’ een betere voorbereiding en aansluiting op het hoger beroepsonderwijs zou helpen. De VH vreest dat met maatwerkdiploma’s selectie aan de poort onvermijdelijk wordt.

Hogescholen zijn wel positief over de gedachte van de VO-raad om maximale talentontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Meer ruimte voor differentiatie zoals het kunnen volgen van een vak op een hoger niveau of het volgen van een vak in een ander tempo acht zij een positieve ontwikkeling.

Dit impliceert een stelselwijziging

De HBO-koepel schrijft een brief op poten aan de collega’s van het voortgezet onderwijs. In de VO notitie ‘Diploma op maat’ wordt volgens de hogescholen vooral gekeken naar meer mogelijkheden voor het kunnen volgen van vakken op een verschillend niveau in het perspectief van het loslaten van de bestaande diploma’s per schooltype, als instrument voor talentontwikkeling. Volgens de Vereniging Hogescholen impliceert dit een majeure stelselwijziging.

Andere voorwaarden voor talentontwikkeling blijven er echter onderbelicht in, hetgeen er in de onderwijspraktijk toe kan leiden dat de aandacht meer gericht wordt op het maatwerkdiploma dan op die andere, nog belangrijker, inspanningen. “Daarom zijn wij er vooralsnog niet van overtuigd dat het prioriteit verlenen aan de ontwikkeling van een maatwerkdiploma in het voortgezet onderwijs het belangrijkste speerpunt zou moeten zijn in het kader van maximale talentontwikkeling.”

Op termijn wordt door de VO-raad het perspectief geschetst van het loslaten van de bestaande diploma’s per schooltype, waarschuwt de collega-koepel. “Duidelijk mag zijn dat dit perspectief gevolgen zal hebben voor het civiel effect van de diploma’s en een toelatingsselectie onvermijdelijk lijkt.”

Vrije toegang tot HO onmogelijk

“Wij onderkennen de meerwaarde van het voorstel voor een deel van het vo. Tegelijkertijd zijn we er niet van overtuigd dat de voorstellen zullen leiden tot meer jongeren die zich op hoger niveau kwalificeren en dat op een wijze die de aansluiting tussen het vo en hbo versterkt. “

De invoering van een diploma op maat kan het stellen van algemene regels tot toelating tot het hoger onderwijs “onmogelijk maken.” Het HBO ziet dit als een onvermijdelijke route naar iets, dat men in het kunstonderwijs verplicht, maar elders onwenselijk acht:  een toelatingsselectie, wat afbreuk doet aan het civiel effect van het diploma algemeen voortgezet onderwijs.”

U leest de brief van de Vereniging Hogescholen aan de VO-raad hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK