Meer talent naar Jonge Akademie

Nieuws | de redactie
25 november 2015 | De Jonge Akademie heeft er 10 talenten bij. Onder hen Alexandru Iosup, die vanuit Boekarest naar Delft kwam en Docent van het Jaar werd bij Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica en een Iraanse onderzoeker die als vluchteling een rechtszaak won over toegang tot zijn studie nucleaire fysica.

De tien jonge wetenschappers die zijn uitgekozen vanuit de Akademie zijn:

Pieter Bruijnincx (anorganische chemie & katalyse, Universiteit Utrecht), bij wie alles draait om het ontwikkelen van nieuwe katalysatoren en syntheseroutes voor de productie van ‘groene’ chemische bouwstenen uit biomassa. Deze zijn onontbeerlijk voor het verduurzamen van de chemische industrie. Voor dit maatschappelijk belangrijke vraagstuk slaat hij de handen ineen met industriële partners en combineert zo fundamenteel en toegepast onderzoek. Bruijnincx is actief in outreach en ontwikkelde onder meer een les- en practicummodule rond biomassaconversie en katalyse voor middelbare scholieren.

Belle Derks (sociale en organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht), want zij ontwikkelde een vernieuwende onderzoekslijn op het snijvlak van sociale psychologie en de neurowetenschappen. Zeer actueel is haar onderzoek naar de onbewuste effecten van discriminatie en stereotypering op de motivatie en prestatie van vrouwen en minderheden. Bevindingen uit deze studies maken het mogelijk samenhangend beleid te ontwikkelen op het vlak van diversiteit in organisaties. Derks is al hoogleraar en geldt verder onder meer een internationaal expert op het Queen Bee-effect: vrouwelijke leidinggevenden die de carrière van jongere seksegenoten tegenwerken.

Tatiana Filatova (milieueconomie, Universiteit Twente), is hoogleraar en verbindt de economie en de klimaatwetenschap met behulp van computersimulaties. Zo bestudeert ze het gedrag van mensen wanneer zij geconfronteerd worden met risico’s als gevolg van klimaatverandering. Meer inzicht in menselijke afwegingen is nodig om van papieren beleid naar echte veranderingsbereidheid te komen. Filatova, die een eigen onderzoekslijn opbouwde, wil zich graag inzetten om academische kennis te delen met een groot publiek en bijdragen om de positie van jonge wetenschappers te verbeteren.

Jason Hessels (astrofysica, Universiteit van Amsterdam en ASTRON) is de man van de radioastronomie. Zijn onderzoek richt zich vooral op pulsars: neutronensterren die als kosmische vuurtorens met regelmaat kortdurende pulsen uitzenden. Zijn ontdekkingen van onder meer de snelst draaiende – en de zwaarste – neutronenster hebben een grote impact gehad op zowel de astronomie, de kernfysica en de theoretische fysica. Hessels vertelt graag over zijn werk op basisscholen en tijdens publieksevenementen en ontwikkelde de ‘knutselpulsar’ waarmee kinderen iets leren over rotatie en magnetische velden.

Alexandru Iosup (technische informatica, Technische Universiteit Delft), komt in DJA met een internationale voortrekkersrol op het vlak van ‘gedistribueerde systemen’: computersystemen en vooral hun programma’s die bestaan uit verschillende delen die al dan niet gelijktijdig en ver van elkaar uitgevoerd kunnen worden. Zijn onderzoek is essentieel voor opkomende gebieden als cloud computing en toepassingen in eScience en online gaming. In de toekomst gaat zijn onderzoek ook doorwerken in grootschalig en/of gamification-gebaseerd onderwijs. Zelf gebruikt hij in zijn onderwijs gamification om studenten te laten leren op een manier die past bij hun persoonlijkheid. Studenten kunnen hun eigen route volgen om te leren en op die manier punten te halen.

Ze kunnen kiezen tussen verkennende, sociale of competitieve elementen. De een houdt van vrije opdrachten zoals een spel ontwerpen en programmeren, de ander doet liever iets in een groepje, nog een ander zoekt de uitdaging om door te stoten tot moeilijkere leerstof, als een hoger ‘level’ in een spel. Om studenten verder betrokken te houden, kunnen ze eenmalig de entry quiz afronden, en aan het begin van elk college deelnemen aan de discussie over de nieuwste en meest belangrijke onderzoeks- en industriële uitdagingen.

Door het creëren van uitdaging, spanning, jacht op een bepaald doel en beloning houdt Iosup zijn studenten buitengewoon betrokken. Veel studenten zijn zo gemotiveerd, dat ze extra lessen willen nemen en extra werk doen alleen om iets nieuws te leren, zonder een andere beloning; voor hen organiseert Iosup extra colleges en workshops van een halve dag. Bij de lessen van Iosup blijkt het te werken. Bij het vak Computer Organisation, is het slagingspercentage gestegen van 60-65% tot boven de 80% en de studenten en de rector riepen hem uit tot de Docent van het Jaar.

– Liesbeth van Rossum (interne geneeskunde/endocrinologie, Erasmus MC Rotterdam), geldt als een groot talent op haar onderzoeksgebied. Ze zette een eigen onderzoekslijn op naar stresshormonen en de relatie met stressgerelateerde aandoeningen als overgewicht en depressie. Haar ontdekking dat de mate van stress af te meten is aan de stresshormonen in iemands hoofdhaar, vormde de aanzet tot nieuw interdisciplinair onderzoek. Tevens richtte zij het Centrum Gezond Gewicht op, waar innovatieve obesitasbehandelingen, toegesneden op het individu, ontwikkeld worden. Haar onderzoeksvragen vloeien voort uit behoeften die zij signaleert in de patiëntenzorg.

– Rens van de Schoot (toegepaste statistiek, Universiteit Utrecht), is een onderzoeker op gebied van de toegepaste statistiek en daarom zoekt hij van nature de samenwerking met wetenschappers uit andere disciplines. Rode draad in zijn werk is het ontwikkelen van methoden om kennis van experts (zoals artsen, verpleegkundigen, docenten) te integreren in data-analyses. Dit om met meer zekerheid uitspraken te kunnen doen dan mogelijk is op basis van data alleen. Zo kan de kennis van een docent over een leerling dan bijvoorbeeld ‘opgeteld’ worden bij een testuitslag.

– Stefan van der Stigchel (psychologische functieleer, Universiteit Utrecht), mengt zich regelmatig in (media)discussies over wetenschapsbeleid. Kwesties op het snijvlak van wetenschap en maatschappij hebben zijn grote belangstelling. Van der Stigchel is een zeer veelzijdig onderzoeker, die zowel werkt aan fundamentele vragen over onbewuste invloeden op gedrag als aan aandachtsprocessen bij mensen met hersenbeschadiging. Om tot resultaat te komen combineert hij kennis uit verschillende vakgebieden zoals de experimentele psychologie, neuropsychologie en de neurorevalidatie.

– Behnam Taebi (techniekfilosofie, Technische Universiteit Delft), deed als jong onderzoeker al niets minder dan het ontwikkelen van een nieuw onderzoeksgebied: Ethics of Nuclear Energy. Zijn doel is de praktische mogelijkheden van engineering en ethisch denken over kernenergieproductie en kernafvalopslag dichter bijeen te brengen. Taebi is opgeleid in zowel de technische materiaalwetenschappen als in de filosofie, verbleef een tijd aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), werkte een jaar op Harvard en heeft een groot internationaal netwerk opgebouwd. Hij daarbij ook nog is betrokken bij masterclasses rond techniek en ethiek voor Nederlandse parlementariërs.

Bekendheid geniet hij ook als een van de eisers in een rechtszaak over principia van de wetenschap. De rechtbank in Den Haag moest zich daarbij uitspreken over de sanctieregeling ten aanzien van studenten uit Iran en nucleaire studies. Met die sanctie ontzegde ons land Iraanse studenten en wetenschappers de toegang tot studierichtingen en onderzoeklocaties waar zij nucleaire kennis kunnen opdoen, uit vrees dat deze gevoelige informatie doorgeven aan het regime in Teheran. De rechter in Den Haag vond dat Nederland de Iraniërs met de sanctieregeling discrimineert en heeft de desbetreffende regeling daarop in 2010onverbindend verklaard.

Behnam Taebi was als promovendus in Delft een van de  eisers en zei over die uitkomst: “De Rechtbank heeft feitelijk bevestigd wat wij vanaf het begin af aan hebben gezegd. Namelijk dat het beveiligen van gevoelige informatie anders moet, bijvoorbeeld door middel van een individuele screening. Deze uitspraak is ook een overwinning voor de wetenschap, want de academische vrijheid is hiermee weer gewaarborgd.”

– Christiaan Vinkers (psychiatrie, UMC Utrecht/Universiteit Utrecht), heet een multitalent. Naast zijn klinische werk als psychiater stuurt hij ook een productieve onderzoekslijn aan gericht op factoren die kwetsbaarheid en veerkracht van het brein beïnvloeden. Zo heeft hij aangetoond dat stress het risico op (psychiatrische) ziekten kan verhogen en biologische factoren geïdentificeerd die daar een rol in spelen. Vinkers wil graag wetenschappelijke kennis voor een breed publiek ontsluiten en zette daartoe onder meer www.dejongepsychiater.nl op om informatie over psychiatrische onderwerpen toegankelijk te maken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK