Nederland trekt wereldwijd talent

Nieuws | de redactie
23 november 2015 | Omdat internationale studenten ook als kenniswerkers meer en langer hier actief blijven, levert hun inzet ons land jaarlijks bijna €1 miljard extra op. Zo blijken wereldwijd hierheen gekomen promovendi en HBO'ers nadrukkelijker hier te blijven, zeker die van buiten de EU. 32% van hen zelfs ten minste tien jaar lang

Van alle afgestudeerden met een internationale achtergrond woont 38% vijf jaar later nog steeds in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van EP-Nuffic naar de ‘stayrate’ van internationale studenten die in het studiejaar 2008-2009 zijn afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit. Dit is twee keer meer dan de levenslange blijfkans van 19% waar het CPB van uitging in zijn de studie ‘De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs’ uit 2012. Die studie deed het kabinet-Rutte I sterk van koers veranderen en veel positiever te staan ten opzichte van de instroom van buitenlands talent in het HO.

38% vindt zijn plek

De internationale studenten die zich aan Nederland binden, leveren de Nederlandse schatkist naar schatting zo’n € 950 miljoen op. Dit bedrag is gebaseerd op het rekenmodel dat het Centraal Planbureau hanteert in bovengenoemde studie én op de meest recente mobiliteitscijfers. Als de levenslange stayrate ook nog hoger blijkt te liggen dan de 19% waar het CPB van uitgaat in zijn berekeningen, zullen de financiële opbrengsten navenant toenemen.

Die uitkomsten van het onderzoek van 2012 zijn zeer vergelijkbaar met de nieuwe CPB-studie. Deze laat zien, dat van alle buitenlandse promovendi 38% tot ten minste vijf jaar na promotie in Nederland blijft en 32% tot ten minste tien jaar. Van alle 7.350 afgestudeerden uit 2008-2009 met een buitenlandse nationaliteit die ingeschreven stonden bij een Nederlandse gemeente, was 70% op 1 oktober 2009 nog in Nederland. Op 1 oktober 2011 was iets minder dan 50% nog aanwezig, en op 1 oktober 2013 nog 38%.

HBO Techniek en Zorg scoren hoog

De stayrate van de afgestudeerden uit 2008-2009 komt daarmee op 38%, vijf jaar na afstuderen. Van diezelfde 7.350 internationale afgestudeerden had meer dan 70% vijf jaar na afstuderen een betaalde baan. Hierin zijn de zelfstandige ondernemers nog niet meegenomen. Met deze arbeidsparticipatiegraad dragen internationale studenten die in Nederland blijven naar rato bij aan de Nederlandse kenniseconomie. Hun gemiddelde uurloon is vergelijkbaar met dat van Nederlandse afgestudeerden.

Internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een hoger dan gemiddelde stayrate. Ook internationale hbo-studenten binnen de studierichtingen Techniek en Gezondheid blijven vaker in Nederland wonen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de gemiddeld langere duur van een hbo-bachelor ten opzichte van een wo-bachelor, het verschil in arbeidsmarktperspectieven tussen de EER en sommige regio’s van herkomst en de goede baankansen in de technische en zorg sectoren in ons land.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK