SP tegen HO-expansie naar China

Nieuws | de redactie
6 november 2015 | De internationale ambities van de RUG worden niet door iedereen als landsbelang gezien. De SP stelt minister Bussemaker een reeks van 21 vragen en eist openbaarmaking van het contract, dat CvB-voorzitter Poppema tekende “in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en de Chinese president.”

U leest de vragen van de SP hieronder.

1] Hoe oordeelt u over het artikel ‘Chinese uitbreiding Groningse universiteit is in landsbelang’? 1)

2] Vindt u het verstandig dat de voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een nevenvestiging opent in de Chinese stad Yantai?

3] Hoeveel kosten zijn reeds gemaakt en hoeveel arbeidsuren zijn reeds besteed aan dit project? Wat zijn bijvoorbeeld de kosten van het zeven keer op en neer reizen naar China door de bestuursvoorzitter?

4] Klopt het dat er nog 25 miljoen euro voor de campus moet worden opgehaald bij het bedrijfsleven? Is deze financieringsconstructie geoorloofd? Zo ja, vindt u dat wenselijk?

5] Kunt u een helder overzicht geven van alle financiële risico’s van deze deal, opdat wordt voorkomen dat de belastingbetaler straks mag opdraaien voor een fiasco?

6] Wat is er precies getekend vorige week in aanwezigheid van koning Willem-Alexander, de  Chinese president en de heer Poppema? Bent u bereid dit contract openbaar te maken?

7] Klopt het dat het collegegeld voor deze campus 12.000 euro bedraagt? Hoe voorkomt u dat de opleidingen uitsluitend toegankelijk zijn voor rijke inwoners?

8] Vindt u de daling van het aantal studenten in Nederland een goed argument om een campus in China te beginnen? Deelt u de mening dat deze redenering een gevolg is van perverse prikkels in de bekostiging?

9] Kan een verhoging van de vaste voet in de bekostiging van universiteiten de  genoemde concurrentiestrijd om studenten voorkomen?

10] Kunt u dit megalomane plan van het College van Bestuur nog tegenhouden? Bent u voornemens dat te doen? Zo nee, waarom niet?

11] Is deze campus in lijn met de wet, die stelt dat Nederlandse hoger onderwijsinstellingen alleen een diploma mogen uitreiken aan studenten die een bepaalde tijd in Nederland hebben gestudeerd? Vindt u het wenselijk dat de RUG diploma’s uitreikt aan studenten die nooit in Nederland zijn geweest?

12] Klopt het dat de Universiteitsraad in juni groen licht heeft gegeven voor de campus, terwijl leden ervan stellen dat nooit toestemming is gegeven om “een akkoord” te sluiten? Heeft de medezeggenschap wettelijk instemmingsrecht over het akkoord rond de campus? 2)

13] Deelt u de mening dat het – vanuit democratisch perspectief – nogal zorgelijk is dat (oud) leden van de Universiteitsraad zich ‘vernacheld’ voelen en aangeven dat er ‘niet is geprobeerd een koers te kiezen die meer draagvlak creëert’?

14] Deelt u de mening dat alle relevante documenten (waaronder business case, tijdsplanning en een duidelijk go/no go moment) tijdig overlegd moeten worden aan de Universiteitsraad, om de medezeggenschap bij deze verstrekkende beslissing volwaardig tot zijn recht te laten komen? 

15] Klopt het dat uw ministerie twee keer om een business case heeft gevraagd aan het College van Bestuur? Bestaat er een business plan voor het openen van deze campus? Heeft het ministerie het business plan goedgekeurd?

16] Wanneer komt er een go/no-go moment voor deze campus?

17] Deelt u deze mening van de Universiteitsraad: ‘The current discussion is often focused on the minute details of this huge plan which are proving impossible to predict making the whole process very frustrating and negative for everyone involved’? 3)

18] Hoe oordeelt u over de conclusie van een adviescommissie van de faculteit Economie en  Bedrijfskunde, die de opening van de campus in Yantai een ‘sprong in het diepe’ noemt, onder andere omdat een “deugdelijk businessplan ontbreekt”?

19] Vindt u het aanvaardbaar dat deze campus wordt geopend in een land waar de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting stelselmatig met voeten worden getreden? Kunt u uw antwoord toelichten?

20] Hoe oordeelt u over het plan van de University Campus Fryslân, waarbij de RUG een overeenkomst heeft getekend met Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden om in Leeuwarden meerdere opleidingen aan te bieden? Klopt het dat miljoenenverliezen worden geleden als de verwachte studentaantallen uitblijven? Heeft de medezeggenschap instemmingsrecht op dit plan?

21] Deelt u de mening dat “de universiteit zich uiteindelijk ook moet gedragen als een bedrijf” onder andere omdat de concurrentie om studenten “moordend” gaat worden? Is een bestuurder met een dergelijke visie wat u betreft een voorbeeld van goed bestuur? Zo nee, wat doet u om dit te veranderen?

1) de Volkskrant, 13 november 2015 

2) http://www.ukrant.nl/universiteit/we-voelen-ons-vernacheld.html

3) http://www.rug.nl/about-us/organization/administrative/participation/uraad/nieuwsbrieven/yantai-statement


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK