Twentse coalitie in nanotechnologie

Nieuws | de redactie
9 november 2015 | Er is al volop sprake van samenwerking, maar Saxion en de UTwente gaan nog nadrukkelijker de krachten bundelen op het gebied van micro- en nanotechnologie. Het opleidingsaanbod wordt op elkaar afgestemd en onderzoeksfaciliteiten worden intensiever met elkaar gedeeld.

Op 9 november hebben de bestuurders van de Universiteit Twente en Saxion een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het gebied van onderwijs, onderzoek, infrastructuur en valorisatieactiviteiten. De twee Overijsselse instellingen willen “innovatie versnellen, doorstroommogelijkheden voor studenten vergroten, faciliteiten efficiënter inzetten en ondernemerschap beter stimuleren.”

Leidende positie uitbouwen

Twente is onder impuls van Saxion en Universiteit Twente leidend op het gebied van de micro- en nanotechnologie. Met het MESA+ instituut en topwetenschappers als Dave Blank en Albert van den Berg heeft de Universiteit Twente topkennis op het gebied van nanotechnologie in huis en Saxion zet met meerdere lectoraten ook sterk in op dit onderwerp. Beide partijen hopen die voorsprong in Nederland én internationaal uit te bouwen.

Op het gebied van onderwijs gaan de twee partijen onder meer het opleidings- en cursusaanbod goed op elkaar afstemmen. Daar waar de UT de academische programma’s biedt, verbonden aan het wetenschappelijk onderzoek van het MESA+ instituut voor Nanotechnologie, biedt Saxion Hogeschool de meer toegepaste, ontwerpgerichte opleidingen, waar onder andere ook fabricage technieken deel van uitmaken.

Het nieuwe programma Applied Nanotechnology van Saxion is hiervan een voorbeeld. Zowel alumni van de UT als van Saxion stromen veelal door naar (hoogwaardige) banen in de high-tech industrie.  Zij voorzien de maatschappij optimaal van goed technisch geschoold personeel: UT alumni met hun wetenschappelijke vaardigheden op het gebied van onderzoeken, ontwerpen en ondernemen, gecombineerd met de ontwerpgerichte HBO afgestudeerden.

Uitwisseling van docenten en wetenschappers

Door meer onderlinge afstemming moet er synergie in de doorstroommogelijkheden van studenten ontstaan en hopen de instellingen op meer uitwisseling tussen docenten en medewerkers. Zo zijn er momenteel al enkele wetenschappers van de UT die een functie als lector en onderzoeker bij Saxion hebben geaccepteerd in combinatie met hun aanstelling aan de UT.

De samenwerkingsovereenkomst moet verder leiden tot gemeenschappelijke (onderwijs)projecten. Op deze manier zorgen Saxion en de Universiteit Twente voor een complementair onderwijsaanbod. Hierdoor kunnen studenten alles uit hun opleidingstijd halen en wordt de maatschappij optimaal voorzien van goed technisch geschoold personeel. Ook onderzoeken de kennisinstellingen de mogelijkheden om gezamenlijk de bachelor- en masteropleidingen nationaal en internationaal in de markt te zetten.

Beide partijen hebben als doel om met hun onderzoek innovatie te versnellen, waardoor ook het bedrijfsleven eerder profiteert van innovaties uit de micro- en nanotechnologie. wente beschikt over geavanceerde en specialistische onderzoekfaciliteiten.

Faciliteiten delen

Universiteit Twente en Saxion zijn van plan om deze faciliteiten, zoals de cleanroom van het MESA+ NanoLab en de High Tech Factory, intensiever met elkaar te delen. Als onderzoekers van de twee instellingen gebruik maken van elkaars faciliteiten geeft dit een impuls aan de onderzoeksambities. Saxion en de Universiteit Twente zijn daarnaast van plan om nieuwe investeringen in grootschalige infrastructuur nauw met elkaar af te stemmen. Op termijn kan dit leiden tot gezamenlijke investeringen.

Door kennis en faciliteiten op het gebied van valorisatie te gaan delen, willen de beide kennisinstellingen zorgen dat opgedane wetenschappelijke kennis op een efficiënte manier voor de maatschappij beschikbaar komt. Bijvoorbeeld door startende ondernemingen te ondersteunen of kennis over te dragen aan bestaande bedrijven. Op het gebied van valorisatie speelt Kennispark Twente voor beide instellingen een belangrijke rol.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK