Vrouwen leren sneller een tweede taal

Nieuws | de redactie
10 november 2015 | Een unieke bron heeft gezorgd voor een opvallende ontdekking: vrouwen zijn beter in het spreken en schrijven in een tweede taal dan mannen. En dit geldt door alle culturen en talen heen, blijkt uit een publicatie van drie taalwetenschappers van de Radboud Universiteit.

Ze deden onderzoek naar de verschillen in resultaten tussen mannen en vrouwen in bijna dertigduizend staatsexamens ‘Nederlands als tweede taal’. “Een onderzoek op deze grote schaal, met zoveel verschillende culturen en taalachtergronden, dat is uniek,” zegt taalwetenschapper Frans van der Slik op grond van research naar de examinanten Nederlands als tweede taal, dat een formeel examen kent, dat men moet halen als buitenlander of vluchteling om opleidingen in Nederland te mogen volgen.

88 landen, 49 talen

Uit bijna dertigduizend examens van mensen uit 88 landen met 49 verschillende talen kwam een eenduidig beeld naar voren: vrouwen deden het examen op het gebied van actief taalgebruik (spreken en schrijven) beter dan mannen, onafhankelijk van het land waar ze vandaan kwamen en de moedertaal die ze spraken. “Dit idee is misschien breed aanvaard, maar het was nog nooit echt vastgesteld op grond van harde feiten. Met dit onderzoek doen we dat wel en bovendien kunnen we meteen enkele  gangbare sociaaleconomische en sociaal culturele verklaringen van sekseverschillen naar het rijk der fabelen verwijzen.”

De onderzoekers zagen het effect nog sterker terugkomen bij een hoger opleidingsniveau. “Hoe meer opleiding, hoe beter de vrouwen het gaan doen ten opzichte van de mannen met dezelfde scholing.” In lezen en luisteren, receptieve vaardigheden, was gemiddeld genomen geen verschil tussen de twee geslachten.

Misschien speelt hier de manier van testen een maskerende rol. Luisteren en lezen worden namelijk via meerkeuzevragen getest en het is bekend dat vrouwen over het geheel genomen daar iets minder in presteren dan mannen. Maar ook bij lezen en luisteren zien we dat hoger opgeleide vrouwen het beter doen dan mannen met een vergelijkbare opleiding.

Met deze publicatie kunnen allerlei culturele en sociaal-economische verklaringen voor het sekseverschil worden uitgesloten. Volgens de onderzoekers is met dit onderzoek indirect bewijs geleverd dat vrouwen genetisch meer aanleg hebben voor taalleren dan mannen.

?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK