Coderen in het curriculum?

Nieuws | de redactie
17 december 2015 | “We rijden allemaal in een auto, maar dat wil niet zeggen dat we allemaal in staat moeten zijn om de auto zelf te repareren.” Hetzelfde geldt voor coderen, stelt Inholland-lector Jos Fransen die voorzichtig is met de mogelijke voornemens om coderen op te nemen in het nieuwe curriculum voor de basisschool.

Op dit moment buigt een commissie van het Platform Onderwijs 2032 zich over het vraagstuk of coderen – net als in India en Estland – een basisschoolvak moet worden. Sander Dekker zal daar begin 2016 een besluit over gaan nemen. Het idee achter coderen als vak is dat het kinderen kan voorbereiden op een wereld waarin computers een steeds prominentere taal geven.

Technologie goed inbouwen in curriculum

Begin deze week sprak Nieuwsuur met Jos Fransen, lector Teaching, Learning & Technology van Inholland over de vraag of dit verstandig is. Fransen is kritisch. “Er wordt vanzelfsprekend gedacht dat technologie in het onderwijs altijd helpt en bijdraagt aan de verbetering van het onderwijs, maar dat is een aanname die niet altijd blijkt te kloppen. Het kan alleen als je technologie goed inbouwt in het curriculum en goed weet wat je ermee wilt.”

Coderen, of programmeren zoals Fransen het nuanceert, krijgt veel aandacht vanuit de visie op de ontwikkeling van de toekomstige beroepspraktijk. “Niet alleen vanwege de verwachte tekorten in de ICT-sector, maar ook omdat men in veel beroepen te maken zal krijgen met digitalisering en robotisering.”

Verbinding met taal en rekenen

Volgens Fransen is het maar de vraag of dit betekent dat je in het basisonderwijs moet leren programmeren. Niet iedereen zal immers programmeur worden. “De waarde van programmeren moet daarom gezocht worden in de mogelijkheid die het biedt voor het versterken van analytisch en logisch denken en het ontwikkelen van inzicht in de digitale wereld. Daarmee zou het programmeren ook bij voorkeur verbonden moeten worden met vakken als taal, rekenen en techniek en op een doordachte wijze in het curriculum als doorlopende lijn moeten worden ontwikkeld.”

Er moet daarom goed nagedacht worden over welke rol programmeren al dan niet moet krijgen in het curriculum, ziet Fransen. “Dat vraagt ook training van docenten en ondersteuning om tot die strategie te komen en die succesvol te implementeren. Ten slotte zal uiteraard uit onderzoek nog moeten blijken of en hoe leren programmeren bijdraagt tot inzicht in de digitale wereld en tot logische en analytisch denken. Vooralsnog zijn het vooral interessante en wel begrijpelijke aannames, maar evidentie op dat vlak ontbreekt vooralsnog.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK