D66 en PvdA zorgen weer voor de toekomst

Nieuws | de redactie
8 december 2015 | SURF krijgt €8 miljoen voor de versterking van de ICT-infrastructuur voor de Nederlandse kennissector. Er was lang gesteggel tussen OCW en EZ over wie dit moest ophoesten. Nu is er een oplossing gevonden door in het toekomstfonds het benodigde bedrag te oormerken.

Er waren al verschillende moties over aangenomen in de Kamer die het kabinet verzochten om de benodigde €8 miljoen extra voor SURF ter beschikking te stellen. Zowel Henk Kamp als Sander Dekker gaven meermalen aan dat zij hier niet veel voor te voelen. Op initiatief van Mei Li Vos (PvdA) en Kees Verhoeven (D66) is het dan nu toch eindelijk geregeld. Vandaag  werd hun amendement hierover met grote steun in de Kamer aangenomen.

Oormerk voor SURF

Een jaar geleden luidden de HO-koepels samen met de studentenbonden nog de noodklok over de tekorten bij SURF. Afgelopen zomer had het kabinet een toenadering gedaan door al wat extra geld te reserveren. Het kabinet wilde dat HBO en WO zelf de rest van het geld zouden investeren. Nu hebben Kees Verhoeven en Mei Li Vos een andere oplossing gevonden door geld in het Toekomstfonds te oormerken voor investeringen SURF.

In hun begrotingswijziging schrijven zij dat zij voorstellen “een bedrag van 8 miljoen euro binnen artikel 19 Toekomstfonds te oormerken voor de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zoals uitgevoerd door het samenwerkingsverband SURF. Veel bedrijven en kennisinstellingen  hebben  baat hebben  bij de investeringen  van SURF. Daarmee past deze investering  bij de  doelstellingen van het Toekomstfonds. SURF heeft al een reguliere aanvraag uit het Toekomstfonds gedaan. Er is een gerede kans dat de uitgaven uit het Toekomstfonds in het fonds zullen terugkeren.”

Supercomputers voor toponderzoek

In een reactie laat Vos weten dat “de ICT infrastructuur die SURF aanlegt is als het ware de snelweg die heel veel bedrijven – klein, groot, starters en gevestigde bedrijven – nodig hebben voor hun innovaties. Nederland is van oudsher sterk in infrastructuur, waar we veel baat bij hebben, vaak zonder dat we aanvankelijk konden bedenken hoe precies. We zorgen weer voor de toekomst met deze investering.”

Verhoeven ziet vooral kansen voor het onderzoek naar complexe vraagstukken voor de lange termijn. “Dankzij SURF beschikken studenten, docenten en onderzoekers in Nederland over de best mogelijke ICT-voorzieningen en een hoogwaardige digitale infrastructuur. SURF gebruikt de supercomputers onder andere voor toponderzoek naar ziektes als kanker en ALS, het heelal en zeespiegelstijging. Voor het Nederlandse onderzoek en onderwijs moet je hierin blijven investeren om met Nederland voorop te kunnen blijven lopen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK