Doorbraak voor MBO-HBO

Nieuws | de redactie
7 december 2015 | De Rotterdam Academy maakt school. Zes andere hogescholen gaan dit model voor de Associate Degree nu ook implementeren. Een Ad met eigen profiel en pedagogisch klimaat maakt volgens de VH de weg vrij voor de ontwikkeling van ‘community colleges’ binnen het hbo.

Zeven hogescholen hebben om dit mogelijk te gaan maken intensief gesproken over de mogelijkheden om te komen tot een landelijke uitrol van het succesvolle Rotterdam Academy model voor de Associate Degree. In de ‘AD7’ hebben zij – Avans, HvA, Rotterdam, Saxion, Stenden Windesheim, Zuyd – hun plannen hiertoe geformuleerd.

De zeven hogescholen voeren – waar nodig of gewenst – gezamenlijk de dialoog met alle betrokken stakeholders. De steun van regionale en lokale overheden is verzekerd. Met hen en het werkveld is er een voortdurende afstemming over regionale behoeften. Er is sprake van opleidingen die duidelijk anders zijn dan de bachelors en zich bijzonder wendbaar aan de actualiteit aanpassen. Het gaat bovendien om opleidingen die een bewezen kwaliteit hebben, doordat ze de Rotterdam Academy als basis nemen.

Zwaan kleef aan

Dit biedt ruimte om de bestaande kaders van de doelmatigheidstoets en/of de toets nieuwe opleiding vereenvoudigd en versneld toe te passen. Daartoe zal overleg gevoerd worden met de CDHO en de NVAO.  Daarbij geldt het zwaan-kleef-aan-principe, want  de zeven hogescholen beschouwen zichzelf als een netwerkorganisatie.

Ze nodigen andere hogescholen graag uit om zich aan te sluiten, wanneer deze zich herkennen in hun uitgangspunten, aanpak en ambities. Zo kunnen ze bijdragen aan een succesvol netwerk van Ad-opleidingen. “Dit is overigens pas het eerste resultaat. Ook andere hogescholen zijn bezig om op een eigen wijze, al dan niet in samenwerkingsverband, de positie van de Ad als zelfstandige opleiding binnen het hbo te versterken,” zegt VH-voorzitter Thom de Graaf.

Eigen profiel en atmosfeer

Dat bleek ook nodig te zijn, want de ontwikkeling van de Associate Degree opleidingen ging niet gepaard met een eigen en helder profiel. Beroepenveld en potentiële studenten waren dan ook aarzelend, evenals hogescholen zelf. Waar eigen profiel en een eigen atmosfeer door een gebouw, omgeving en cultuur wel konden groeien, blijken de opleidingen over veel meer aantrekkingskracht te beschikken.

Dat zal in de komende jaren de standaard moeten worden, vinden de AD7. De verdere autonome ontwikkeling van de Ad met een eigen profiel en een eigen pedagogisch klimaat maakt de weg vrij voor ‘community colleges’ naar Nederlandse snit binnen het hbo. Kenmerkend daarvoor zal een  pedagogisch-didactisch concept met intensieve studieloopbaanbegeleiding zijn. Deze vragen om een daarop toegesneden docententeam. Altijd betreft het een combinatie van docenten met wortels in verwante hbo-bacheloropleidingen, de aanleverende mbo-opleidingen en het afnemende beroepenveld.

Geen vluchtroute

Van de Rotterdam Academy stroomt 30 procent van de afgestudeerden momenteel door naar een hbo-bachelor. Het bevorderen van de doorstroom en het makkelijk gebruik maken van het recht daarop, maakt onderdeel uit van de gehanteerde aanpak. Dat gebeurt binnen de kaders van de Onderwijs- en Examenreglementen, maar met een zo breed mogelijke bandbreedte en onderlinge afstemming.

Op deze wijze is de Ad is “geen halve bachelor en ook geen vluchtroute, maar een volwaardige graad en een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie op niveau 5 van het European Qualification Framework”, onderstreept de VH. “Dat geldt zeker voor mbo-4 studenten,” aldus het positionpaper. “Wanneer hun ambitie of actuele studievaardigheid niet leidt tot doorstroming naar een bachelor-opleiding, ligt toch een volwaardige route voor hen open. Af te ronden met een hbo-diploma. Voor havisten is het een goede mogelijkheid om van beroepsonderwijs en –praktijk te proeven. Wanneer dat naar méér smaakt, is doorstroming naar bachelor en eventueel masterniveau goed geregeld. Tot slot bieden Ad-opleidingen voor werkenden passende mogelijkheden voor bij- of herscholing.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK