Er mag heel veel wel

Nieuws | de redactie
3 december 2015 | Minister Bussemaker wil met het Zorgpact ruimte maken voor experimenten van MBO, HBO en WO met de beroepspraktijk en met elkaar. Maar zij roept wel op tot minder koudwatervrees en regelangst.

Tijdens de landelijke werkdag van het Zorgpact signaleerde Bussemaker dat op vele plaatsen in het land al met veel inzet wordt gewerkt aan nieuwe samenwerkingsvormen van hoger onderwijs en zorg. Het Center of Expertise van de Hanzehogeschool rond healthy ageing noemde zij als een inspirerend voorbeeld daarvan. Dat bewees bovendien dat zulke centra in het HBO voor veel meer prioriteiten van belang zijn dan alleen de topsectoren.

Gebruik die ruimte!

De minister benadrukte dat vanuit Den Haag zulke vernieuwingen aangemoedigd moeten worden, maar niet centraal gestuurd. “Wat wij niet moeten doen is gaan voorschrijven wie met wie moet of mag en wat zij dan wel of niet moeten gaan doen.”

Bussemaker wil met het Zorgpact en Techniekpact vooral “ruimte scheppen voor flexibiliteit waarmee men pilots en experimenten kan uitproberen en nieuwe combinaties mogelijk maken. Daar kun je in de regio met verschillende partijen vaak veel slimmer in zijn.” Zij deed vervolgens een vlammende oproep aan het veld. “Gebruik die ruimte dus! Er is al veel ruimte daarvoor en als het aan mij ligt komt er nog meer. Maar gebruik die dan ook.”

“Ik hoor nog te vaak dat men zegt ‘we zouden wel iets willen gaan doen, maar we hebben er toch vanaf gezien, want het mag niet van de Inspectie.’ Of van het ministerie, of de NVAO, of de WHW. Dat is bijna altijd niet het geval. Er mag heel veel wel. Zo hoef je onderwijs echt niet alleen maar in een lokaal of schoolgebouw te geven. Toch hoor ik zulke dingen nog heel vaak.”

Aan de bel trekken bij het Zorgpact

De minister voegde hier aan toe: “En als nu blijkt dat een initiatief van een ROC of hogeschool met een partner in de zorg niet zou mogen, dan moet u direct bij Doekle Terpstra of bij mij aan de bel trekken. Wij zijn er om mogelijk te maken dat u wel er in slaagt samen dingen tot stand te brengen.”

Minister Edith Schippers van VWS sprak na Bussemaker en onderstreepte deze oproep. “Wat Jet Bussemaker zegt is zó waar! Ik hoor zulke geluiden ook steeds. In de zorgsector heerst dat denken ook nog wel, ik herken dat best. Men reageert ongeveer het zelfde, met diezelfde gedachte ‘dat zal wel niet mogen van de regels, of van het ministerie’. Ik kan haar oproep alleen maar bijvallen.”

De rem er af halen

Direct kwam uit de zaal een concreet voorbeeld naar voren. Een kenniscentrum voor zorg en technologie is verplicht om studenten in een bachelor in te schrijven die niet past bij het curriculum dat men ontwikkelt, waarin beide disciplines geïntegreerd worden. De student zit dan vast aan vereisten die hem belemmeren mee te werken in dat nieuwe initiatief.

Bussemaker liep direct vanuit de zaal naar het podium en haar collega Schippers. Zij zeiden tegen de vraagsteller: “Dat moet dus anders kunnen. Dit zijn precies de crossovers die wij juist willen aanmoedigen met het Zorgpact. Ik ben bereid te doen wat nodig is in bijvoorbeeld de regels van mijn ministerie om de rem voor zulke studenten er af te halen.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK