Excellente student wil lerende docent

Nieuws | de redactie
3 december 2015 | Het geven van honoursonderwijs in het HBO vergt een sterke externe gerichtheid van docenten. Josephine Lappia (Hogeschool Rotterdam) laat in haar proefschrift zien hoe docenten praktijkgericht honoursonderwijs kunnen inrichten. Meer hierover tijdens de Dag van de Excellentie, op 22 januari in Groningen!

Josephine Lappia die deze week promoveerde aan de Universiteit Twente deed onderzoek op de Hogeschool Rotterdam aan de zogeheten Innovation Labs waar excellente studenten in multidsiciplinaire teams aan de slag gaan met praktijkvragen. Dit is een manier van onderwijs die een andere benadering vraagt van docenten. Lappia onderzocht hoe docenten zich hierin professionaliseren.

Leren innoveren

Lappia kwam in haar onderzoek tot een theoretisch model met vijf karakteristieken voor het ontwerpen van praktijkgericht honoursonderwijs. In het model staat een complex multidisciplinair praktijkvraagstuk centraal, vindt het leren plaats in een authentieke leeromgeving, leren studenten innoveren, begeleidt de docent vooral op het bevorderen van zelfsturing en wordt het leren ondersteund door medestudenten, docenten en professionals in een hechte leergemeenschap.

Volgens Lappia’s onderzoek zit de kracht in deze vorm van onderwijs in de combinatie van deze vijf karakteristieken. De werkwijze van de docent in dit proces wordt in het proefschrfit  ‘intelligent interveniëren’ genoemd. Intelligent interveniëren bij onderwijsinnovatie vraagt om een combinatie van drie rollen: die van de ontwerper, de veranderaar en de onderzoeker.

De ontwerper ontwerpt doelbewust onderwijs vanuit een onderwijsvisie. De veranderaar intervenieert gericht om het leren innoveren te verbeteren tijdens de uitvoering van de onderwijsinnovatie. De onderzoeker evalueert of de beoogde onderwijsvisie en leeropbrengsten zijn gerealiseerd.

Baat bij professionalisering

Tijdens het onderzoek van Josephine Lappia volgde een deel van de honoursdocenten een intern professionaliseringtraject, een deel een extern professionaliseringstraject en een deel nam geen deel aan professionalisering gericht op honoursonderwijs. Het onderzoek toont op basis van statistische analyses aan dat zowel de interne als de externe vorm van professionalisering bijdraagt aan de competentie-ontwikkeling van studenten.

De ontwikkeling van studenten trad ook alleen op wanneer docenten deelnamen aan professionalisering op dit gebied. Menig docent denkt dat de betere student er op eigen kracht wel komt, dus zonder specifieke hulp van de docent. Uit dit onderzoek blijkt juist dat excellente studenten gebaat zijn bij docenten die zich blijven ontwikkelen, zowel via interne als externe professionaliseringsactiviteiten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK