Nieuw perspectief voor Associate Degree

Nieuws | de redactie
15 december 2015 | Minister Bussemaker vindt “de gebundelde inzet” van zeven hogescholen voor de Associate Degree “veelbelovend.” Dit geeft “de doorstroom binnen het beroepsonderwijs nieuwe impulsen,” schrijft zij aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het position paper van de AD7 over de vorming van ‘community colleges’.

Bussemaker meldt de Kamer onder meer, dat “deze nog betrekkelijk nieuwe loot aan de stam van het hoger beroepsonderwijs door een steviger positionering als eigenstandige opleiding met een eigen pedagogisch-didactisch concept en een duidelijk beroepsprofiel kan bijdragen aan een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en de doorstroom van mbo naar hbo stimuleren.”

In hun document stellen de zeven hogescholen dat zij – waar nodig of gewenst – gezamenlijk de dialoog voeren met alle betrokken stakeholders. De steun van regionale en lokale overheden is verzekerd. Met hen en het werkveld is er een voortdurende afstemming over regionale behoeften. Er is sprake van opleidingen die duidelijk anders zijn dan de bachelors en zich bijzonder wendbaar aan de actualiteit aanpassen. Het gaat bovendien om opleidingen die een bewezen kwaliteit hebben, doordat ze de Rotterdam Academy als basis nemen.

Rotterdamse inspiratie

Dat spreekt de minister duidelijk aan. Zij schrijft de Kamer: “Geïnspireerd door het succes van de Rotterdam Academy op Ad-terrein heeft een zevental hogescholen zich ertoe verbonden de uitrol van de Ad krachtig ter hand te nemen en hun expertise te bundelen. Dit samenwerkingsverband bestaat uit Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Christelijke Hogeschool Windesheim, Stenden, Saxion, Avans en Zuyd.”

Deze bundeling biedt de kans de ontwikkeling van de Associate Degree opleidingen aan te wakkeren. Die ging namelijk niet altijd gepaard met een eigen en helder profiel. Beroepenveld en potentiële studenten waren dan ook aarzelend, evenals hogescholen zelf. Waar eigen profiel en een eigen atmosfeer door een gebouw, omgeving en cultuur wel konden groeien, blijken de opleidingen over veel meer aantrekkingskracht te beschikken.

Weg vrij gemaakt

Dat zal in de komende jaren de standaard moeten worden, vinden de AD7. De verdere autonome ontwikkeling van de Ad met een eigen profiel en een eigen pedagogisch klimaat maakt de weg vrij voor ‘community colleges’ naar Nederlandse snit binnen het hbo. Kenmerkend daarvoor zal een  pedagogisch-didactisch concept met intensieve studieloopbaanbegeleiding zijn. Deze vragen om een daarop toegesneden docententeam. Altijd betreft het een combinatie van docenten met wortels in verwante hbo-bacheloropleidingen, de aanleverende mbo-opleidingen en het afnemende beroepenveld.

Daarom zegt de minister nu: “Deze gebundelde inzet vind ik veelbelovend, omdat dit naadloos aansluit bij de beleidsvoornemens voor de Ad en de doorstroom binnen het beroepsonderwijs nieuwe impulsen geeft. Nu komt een goed gespreid en substantieel aanbod aan Ad-voorzieningen binnen handbereik.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK