Steden samen in divers HBO

Nieuws | de redactie
15 december 2015 | De Hogeschool Rotterdam slaat de handen ineen met partners in Antwerpen en Brussel om werk te maken van diversiteit in het hoger onderwijs. “Juist het hoger beroepsonderwijs kan een krachtige rol spelen bij de emancipatie van studenten”, vertelt Ron Bormans.

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Odisee (Brussel) en Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen) gaan samenwerken in de ontwikkeling van een collectieve aanpak gericht op een grotere diversiteit in de collegezalen en de samenleving. Driekwart van de jongeren in de drie steden heeft binnen twee decennia wortels in een niet-Westerse achtergrond. De drie hogescholen willen met de samenwerking een gezamenlijke strategie ontwikkelen die  

die rekenschap geeft van een studentenpopulatie en een samenleving die in de komende jaren steeds diverser worden. Deze demografische ontwikkeling mist ook zijn uitwerking op het onderwijs niet. Als hogescholen in deze diverse omgeving professionals willen opleiden en klaarstomen voor de arbeidsmarkt moeten ze hierop tijdig inspelen.

Taalontwikkelend lesgeven 

De hogescholen zetten elk hun specifieke expertise in en gaan ervaringen uitwisselen op het gebied van diversiteit. Hogeschool Odisee heeft in Brussel positieve resultaten bereikt met taalontwikkelend lesgeven en zal hierin het voortouw nemen. Algemeen directeur Mia Sas (Brussel) stelt dat Nederlandse taalvaardigheid vanzelfsprekend aan de maat moet zijn bij studenten. “Maar daarnaast is het ook belangrijk om meertaligheid te valoriseren. Het is een én-én verhaal.” 

De Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zet bij de scholing van haar docenten in de lerarenopleiding in op de voorbereiding van de toekomstige leraren in een multiculturele schoolomgeving en zal hierop de nadruk leggen. “Inhoudelijk kunnen docenten hun vijfjarig scholingsstraject zelf samenstellen”, legt beleidsmedewerker diversiteit Serge Coppens uit. 

“Elk jaar kiezen ze uit een aanbod van activiteiten: literatuurverdieping, navorming, job shadowing in externe organisaties of diversiteitsstages in het werkveld.” Hogeschool Rotterdam legt de focus op inhoudelijke binding van studenten en biedt haar expertise aan op het vlak van peercoaching. Ouderejaars coachen jongere studenten, en jongere studenten coachen op hun beurt kwetsbare scholieren in het Rotterdamse voortgezet- en middelbaar onderwijs. 

Culturele diversiteit als gegeven

De hogescholen gaan met elkaar een netwerk vormen gericht op informatie-uitwisseling en kennisdeling, bijvoorbeeld over studieprestaties van studenten en competentie-ontwikkeling bij studenten en docenten. Bovendien staat in 2016 een gezamenlijke conferentie over diversiteit op het programma en gaan de hogescholen succesvolle projecten van elkaar adopteren. 

“We beschouwen de culturele diversiteit in onze steden als een gegeven en willen dat de talenten en achtergronden van al onze studentenpopulaties goed tot hun recht komen. Juist het hoger beroepsonderwijs kan een krachtige rol spelen bij de emancipatie van studenten”, vertelt Ron Bormans, bestuursvoorzitter van Hogeschool Rotterdam. 

“Tegelijkertijd sluiten wij onze ogen niet voor de weerbarstige vraagstukken die hierbij op ons pad komen. Zo stelt de steeds grotere diversiteit onder studenten nieuwe voorwaarden aan de onderwijsomgeving en de invulling van het curriculum. Het studiesucces van deze groepen staat onder druk, hun succesvolle integratie vereist een voortdurende dialoog – over normen en waarden – binnen en tussen de hogescholen en met de omgeving.” 

Veerle Hendrickx, Algemeen directeur Karel de Grote Hogeschool sluit zich bij de woorden van Bormans aan: “Al onze studenten zullen werken in een multiculturele samenleving, en dat vergt andere vaardigheden en attitudes.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK