Toetsing weer op HBO agenda

Nieuws | de redactie
14 december 2015 | Vreemde ogen zijn echt gaan dwingen. Minister Bussemaker stelt vast dat het HBO serieus aan de slag is gegaan met het forse advies van Jan Anthonie Bruijn over examens, toetsing en kwaliteit van docenten die moeten toetsen en valideren.

De minister schrijft aan de Tweede Kamer onder meer: “Ik merk op dat hogescholen intensief samenwerken bij de ontwikkeling van gezamenlijk toetsen en andere vormen van externe validering. Ook zie ik dat er vanuit de Inspectie van het Onderwijs aandacht is voor de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs.”

“De Inspectie van het Onderwijs zal begin volgend jaar een notitie uitbrengen over de ontwikkelingen die zij rond toetsing ziet. Deskundigheidsbevordering heeft door de bestuurlijke afspraken ook aan aandacht gewonnen bij hogescholen; het staat (weer) op de agenda van hogescholen. Dat stemt mij tot tevredenheid.”

Niet één model

Het blijkt uit de implementatie in de praktijk dat “dat één protocol ter beoordeling van alle (eind)werkstukken niet mogelijk én niet wenselijk is omdat de verschillen binnen het hbo te groot zijn; een eindwerkstuk kan een scriptie zijn maar kan net zo goed een proeve van praktische bekwaamheden of handelingsvaardigheden zijn, of een ontwerp.” De minister noteert dat “één gestandaardiseerd hbo-breed protocol daarom naar het oordeel van de expertgroep niet tegemoet [komt] aan de verscheidenheid van (eind)werkstukken in het hbo. Daarom adviseerde de expertgroep om pilots te starten met zeven typen eindwerkstukken (per hbo- sector één pilot).”Daarmee zijn de hogescholen inmiddels van start gegaan..

Notg niet alles is in kannen en kruiken dus. Dat noteert de minister ook. “Tegelijkertijd constateer ik ook dat nog niet alle bestuurlijke afspraken met betrekking tot de aanbevelingen van de commissie Bruijn volledig zijn gerealiseerd; de handreiking gezamenlijk toetsen is nog niet gereed en nog niet alle hogescholen hebben de adviezen van de expertgroepen volledig geïmplementeerd. Ik heb er vertrouwen in dat hogescholen dit de komende tijd zullen doen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK