Twee talen goed verankeren in HO

Nieuws | de redactie
10 december 2015 | Ook het HBO worstelt met het evenwicht in het gebruik van Engels en Nederlands in de curricula. Saxion-voorzitter Wim Boomkamp acht het toenemend gebruik van het Engels gunstig. “Daarmee haalt de instelling de wereld binnen,” zegt hij de Tweede Kamer voor de hoorzitting daarover.

Moet Engels de voertaal zijn in het hoger onderwijs? Het is een discussie die regelmatig de kop opsteekt. Ook de Tweede Kamer worstelt met die vraag en heeft daarom vandaag een ronde tafelgesprek georganiseerd. In navolging van zijn WO-collega Martin Paul, die pleit voor een ‘English unless policy’, pleit nu ook Wim Boomkamp in zijn memorandum voor de Kamerleden voor Engels als voorkeurstaal.

Internationaal perspectief

“Nederland is een handelsland bij uitstek, dat is ook onze traditie. We zijn internationaal!” stelt Boomkamp in zijn verhaal bij de hoorzitting in de Kamer. Dat Engels meer en meer gebruikt wordt in het HO ziet de Saxion-voorman dan ook als positief. “Niet om het Nederlands als voertaal terug te dringen, maar om de studenten een internationaler perspectief in een globaliserende wereld te geven.”

Boomkamp stelt dat met Engels als voertaal HO-instellingen de wereld binnen halen en tegelijkertijd de hele eigen instelling internationaliseren. “Het beleid van het HBO is om beide talen goed in het onderwijs te verankeren. Studiesucces in de ‘truly International classroom’ is sterk afhankelijk van de taalvaardigheid en interculturele en didactische vaardigheden van de docent in een meertalige multiculturele leersituatie.”

Internationale kennistransfer vereist goed Engelse taalvaardigheden bij student en docent, ziet Boomkamp. Dat betekent niet dat al het onderwijs zomaar in het Engels gebeurt. “Voor het HBOgeldt dat, met uitzondering van opleidingen met een internationaal profiel, zoals International Business en Management Studies, (delen van) opleidingen zowel in het Nederlands als Engels (‘zogenaamde ‘naast’-opleidingen) aangeboden worden. Voor Nederlandse studenten betekent dit de keuzemogelijkheid of in het Engels of in het Nederlands de opleiding te volgen.”

Internationalisation @ Home

Boomkamp staat in het HBO bekend als voorvechter van internationalisering, te meer daar zijn hogeschool een forse hoeveelheid internationale studenten kent. In 2014 haalde hij nog samen met zijn collega Martin Paul de ScienceGuide Top 10 voor hun inspanningen bij de totstandkoming van de nota Internationalisering.

Eén van de punten daaruit – Internationalisation @ Home – komt nu ook terug in het verhaal dat Boomkamp houdt in de Tweede Kamer. “Belangrijk is dat we onze internationale studenten die een Engelstalig programma volgen, facultatief lessen Nederlandse taal en cultuur aanbieden,” zegt Boomkamp daarover.

U vindt de bijdrage van Wim Boomkamp aan de hoorzitting in de Tweede Kamer hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK