Verbeter doorstroom promovendi

Nieuws | de redactie
17 december 2015 | Er is bij Nederlandse universiteiten te weinig structurele aandacht voor het carrièremanagement van promovendi en postdocs. Het Postdoc Career Development Initiative (PCDI) en PNN trekken aan de bel. “Het is een gemiste kans dat dit thema niet is opgenomen in de Wetenschapsagenda.”

In een notitie van de twee belangenverenigingen voor postdocs en promovendi wordt, samen met een aantal beroepsverenigingen, aandacht gevraagd voor het verbeteren van de doorstroom van de huidige generatie promovendi en postdocs naar een carrière buiten de academie. De partijen hebben een aantal te zetten stappen geformuleerd.

Ruimte geven

Charlotte de Roon, voorzitter PNN, stelt, dat “niet alleen het bewustzijn van het belang van carrièremanagement onder promovendi en postdocs vergroot moet worden, universiteiten moeten hen daar ook toe stimuleren en de ruimte voor geven. Bovendien kan de niet-academische wereld al eerder met deze groep in contact komen.”

Het PNN heeft bijvoorbeeld zelf het Professional PhD Program opgezet, dat promovendi de mogelijkheid geeft om tijdens het promotietraject betaalde werkervaring buiten de universiteit op te doen. Het PCDI en het PNN vinden dat de aandacht voor de doorstroom van gepromoveerden naar een carrière buiten de academie bij de beleidsmakers tussen wal en schip valt.

Gemiste kans

Daarom noemt Lilian Menu, directeur PCDI, het “een gemiste kans dat dit thema niet is opgenomen in de Wetenschapsagenda en Strategische Agenda Hoger Onderwijs. Ook de Topsectoren besteden geen aandacht aan deze groep, terwijl ze het potentieel hebben de innovatiekracht in Nederland te vergroten.”

Een van de mogelijke oplossingen die door de partijen wordt voorgelegd aan minister Bussemaker, is het opstellen van een convenant tussen de ministeries OCW en Economische Zaken, de VSNU, NFU, het bedrijfsleven en NWO waarin doelen met betrekking tot de doorstroom van promovendi en postdocs worden vastgelegd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK