Bas Vogelvang Lector van het Jaar

Nieuws | de redactie
21 januari 2016 | Avans-lector Bas Vogelvang is de Lector van het Jaar. ISO en ScienceGuide huldigden hem op de Dag van de Excellentie in Groningen als "iemand die op een van de meest complexe dossiers landen bij elkaar brengt en weet te inspireren tot vernieuwing van hun onderwijs."

Dat internationale uitstraling en een Europese voortrekkersrol ditmaal voorop stonden bij de uitverkiezing van de Lector van het Jaar was direct te merken. De winnaar kon er zelf niet bij zijn, maar kon via skype vanuit Mexico acte de présence geven. Dat maakte de verrrassing alleen mar groter en feestelijker.

Lof van ‘mensenrechtenwaakhond’

De jury analyseerde in zijn rapport de verdiensten van de vier genomineerden en duidelijk is dat het HBO bijzonder trots mag zijn op wat zulke praktijkonderzoekers ook op het wereldwijde en Europese podium presteren. “Ze zijn zeldzame parels van het HBO en zijn rolmodellen voor studenten, beroepenvelden en hoger onderwijs als geheel,” zei de jury. “Het valt op dat sommige van hen in Europa meer naam maakten dan hier in eigen land en in de sector van het HBO. De hogescholen zijn wellicht toch nog te weinig alert of fier op de bijzondere kwaliteiten en inspiratie die hun lectoraten weten over te brengen. Niet alleen in ons land, maar inmiddels ook ‘over de grens’ in de global knowledge society van deze tijd.”

De lector Reclassering en Veiligheid van Avans, Bas Vogelvang, springt daar wel heel bijzonder uit. Zijn werk is in heel Europa vertaald in opleidingsactiviteiten. “De impact is groot, zo blijkt. De ‘mensenrechtenwaakhond’ van ons werelddeel, de Raad van Europa, noemt het werk van de Avans-lector een voorbeeldproject,” noteerde de jury dan ook. “Dat leidt er onder meer toe dat men nu ook in Turkije zijn werk benut voor het meer eigentijds opleiden van justitiemedewerkers. De minor die Vogelvang heeft ontwikkeld als concrete vertaling naar het onderwijs wordt inmiddels in een reeks landen doorgevoerd.” 

    

U leest het volledige juryrapport hieronder:

De Lector van het Jaar is een Europeaan. Hoe kan het anders in een HBO dat zich steeds meer ontplooit in een internationale omgeving en beroepspraktijk? Hoe kan het ook anders nu Nederland de EU voorzit? Hoe kan het ook anders op de Dag van de Excellentie die zich richt op de lessons learned en inspiratie vanuit Europese partners en wereldwijde best practices?

ISO en ScienceGuide vroegen de studentenorganisaties en hogescholen expliciet om lectoren voor te dragen die met hun praktijkgericht onderzoek en de vertaalslag daarvan naar het onderwijs een leidende rol in Europa durven te pakken en weten te spelen. De vier genomineerde lectoren zijn even zovele bewijsstukken dat zulke mensen er zijn. Ze zijn zeldzame parels van het HBO en zijn rolmodellen voor studenten, beroepenvelden en hoger onderwijs als geheel.

Het valt op dat sommige van hen in Europa meer naam maakten dan hier in eigen land en in de sector van het HBO. De hogescholen zijn wellicht toch nog te weinig alert of fier op de bijzondere kwaliteiten en inspiratie die hun lectoraten weten over te brengen. Niet alleen in ons land, maar inmiddels ook ‘over de grens’ in de global knowledge society van deze tijd. Als de procedure voor de huldiging van de Lector van het Jaar 2016 kan bijdragen aan die noodzakelijke inhaalslag en bewustwording, dan is die ook dit jaar weer geslaagd in haar oogmerk.

1] Lector Harriët Jager-Wittenaar van de Hanzehogeschool Groningen is zo’n bron van inspiratie. Haar werk wordt in Europa en daarbuiten zelfs hoog gewaardeerd. Haar thema is een nieuw gebied van aandacht en zorg binnen het domein van ‘Healthy Ageing’. Zij onderzoekt de sluipende ondervoeding die veel ouderen verzwakt en in ons land bijvoorbeeld elke dag leidt tot het overlijden van een mens.

Hoe voorkom je dit? Hoe herken je dit? Hoe keer je dit en zorg je dat ouderen weer gezond verder kunnen leven? De Groningse lector is daarbij zeer actief in het EU-platform dat hier kennis deelt en samenwerkt om de gezondheidszorg in heel Europa impulsen te geven.

2] Bij Fontys is Mariska van der Giessen bezig als lector op het terrein van de economie. Ook zij doet dit met een sterke Europese blik. Omdat zij vanuit Fontys Venlo actief is, ligt het accent daarbij op Euregio-samenwerking.

Zwaartepunt hierin is de innovatie in het MKB en dat met een structurele blik over de grenzen. De ervaringen uit haar onderzoek op dit terrein vertaalde zij in de ontwikkeling van een ‘euregio-stream’ – een extra curriculum-accent waarin studenten met deze grensoverschrijdende aanpak leren werken – binnen de opleidingen die Fontys in de HEO-sector aanbiedt. Studenten en MKB’ers werken in haar onderzoek grensoverschrijdend samen en met de hogescholen Windesheim, Zuyd en Saxion ontwikkelt zij een Crossing Border Academy.

3] Lector Bas Vogelvang van Avans is een voortrekker op een heel ander Europees terrein. Hij is een vernieuwer op het moeilijke en politiek gevoelige gebied van reclassering en veiligheidsbeleid. Sinds 2008 brengt hij het beroepenveld op dit terrein samen met de wetenschap en kennisdragers. Daarbij zorgt hij met collega’s in vele EU-landen voor de implementatie van het beleid van de Unie, die hier voor een gezamenlijke agenda heeft ontwikkeld.

Zijn vertaling van een Canadees model naar een opleidingsaanpak in Nederland is via deze EU-beleidsagenda en partners in de lidstaten van de Unie verspreid in veiligheidsopleidingen in België, het Verenigd Koninkrijk, Letland, Spanje, Bulgarije, Ierland, Hongarije en Frankrijk. Het door Vogelvang mede tot stand gebrachte initiatief Circles4EU brengt deze landen en kennisinstellingen bij elkaar om te leren en te delen van ervaringen op dit gebied.

De impact is groot, zo blijkt. De ‘mensenrechtenwaakhond’ van ons werelddeel, de Raad van Europa, noemt het werk van de Avans-lector een voorbeeldproject. Dat leidt er onder meer toe dat men nu ook in Turkije zijn werk benut voor het meer eigentijds opleiden van justitiemedewerkers. De minor die Vogelvang heeft ontwikkeld als concrete vertaling naar het onderwijs wordt inmiddels in een reeks landen doorgevoerd.

4] Impact in Europa is ook waar Hanze-lector Marca Wolfensberger aan werkt. Zij was in de USA al gehuldigd als een pionier op het terrein van HO-excellentie en haar boek over honoursonderwijs in verschillende landen in Europa is een handboek op dit terrein geworden.

Niet onvermeld mag blijven dat deze lector niet alleen door haar eigen hogeschool in Groningen werd voorgedragen, maar adhesiebetuigingen uit Rotterdam, Windesheim en het MBO in Amsterdam zijn uitgegaan. Ook haar partners in Amerika lieten van zich horen.

Dat duidt er wel op, dat lector Wolfensberger de ideale persoon zou moeten zijn om het netwerk op te gaan bouwen dat de verschillende honours-organisaties in Europa gaat verenigen. Een initiatief in die richting is dan ook genomen. Haar European Honours Council staat inmiddels in de steigers. Bij het thema HO-excellentie gaat ook in de EU niets boven Groningen.

De vier genomineerden voor de eretitel Lector van het Jaar 2015-2016 zijn kortom allemaal mensen die in Europa het Nederlands profiel, vernuft en inhoudelijk leiderschap vorm en inhoud en ook smoel weten te geven. ISO en ScienceGuide wensen hen en het HBO van harte geluk met hun rol, prestaties en ambities voor de toekomst. Een van hen hebben wij toch moeten uitverkiezen als de drager van dat eervolle predikaat van Lector van het Jaar.

De afweging van de jury was inhoudelijk in wezen niet zo complex. De Lector van het Jaar is immers elk jaar weer iemand die een trackrecord  kan laten zien dat zonder meer indrukwekkend is. Ook dit jaar. Nu is het iemand die al jaren op een van de meest complexe, heikele dossiers landen bij elkaar brengt en weet te inspireren tot vernieuwing van hun onderwijs. Bij deze lector zijn zelfs bijna 20 gedetineerden afgestudeerd en krijgen deze medemensen de kans hun leven nieuwe richting en hoop te geven.

Lector van het Jaar 2015 – 2016 is de lector Reclassering en Veiligheid van Avans, Bas Vogelvang. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK