Beloningsverschil HBO onder vuur

Nieuws | de redactie
25 januari 2016 | De PvdA wil weten hoe minister Bussemaker aankijkt tegen de “vergoelijkende reactie van de Vereniging Hogescholen” over inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen. De Kamerfractie wil de medezeggenschap in stelling brengen om zulke beloningsverschillen tegen te gaan.

Onlangs werd duidelijk dat binnen het HBO opvallende inkomensverschillen zijn tussen mannen en vrouwen bij dezelfde functies. Het College voor de Rechten van de Mens rekende in een rapportage voor dat deze kunnen oplopen tot 10%.

Geen bewust beleid

De Vereniging Hogescholen spreekt dit echter tegen. “Er is overigens geen sprake van verschillen die tot 10% oplopen, zoals hier en daar wordt gesteld.,” meldde Thom de Graaf in een reactie.  “De valkuilen en de risico’s die benoemd worden zijn voor een deel herkenbaar maar zeker geen bewust beleid van de hogescholen”, zegt de VH. “Als onze beloningssystemen (kleine) risico’s in zich dragen, dan is het nuttig daar naar te kijken. Want discriminatie hoort niet thuis in het HBO.”

De Kamerleden Yücel en Mohandis (PvdA) willen nu van minister Bussemaker weten wat zij gaat doen om er voor te zorgen dat meer vrouwen in de hoogste functiegroepen komen in het HBO. Tevens vragen zij een oordeel over wat zij de “vergoelijkende reactie” vanuit de VH noemen en willen weten of de minister de medezeggenschap hiertegen in stelling wil brengen.

U leest hieronder de vragen uit de Kamer

2016Z00977

Vragen van de leden Yücel en Mohandis (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over beloningsonderscheid op hogescholen (ingezonden 20 januari 2016)

1

Bent u bekend met de uitkomsten van het onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens: ‘Beloningsonderscheid op hogescholen. Loonongelijkheid ten koste van vrouwen ligt op de loer door toegepaste beloningsmaatstaven’? 1)

2

Hoe beoordeelt u het feit dat van de vijf onderzochte functiegroepen (5, 7, 9, 11 en 12) in vier functiegroepen het aantal vrouwen hoger is dan het aantal mannen, behalve in functiegroep 12? Hoe kan naar uw idee worden verklaard dat juist in de hoogste functiegroep mannen oververtegenwoordigd zijn en acht u dit een acceptabel gegeven? Wat kunnen hogescholen naar uw mening doen om meer vrouwen in de hoogste functiegroep te krijgen?

3

Hoe beoordeelt u de conclusie van het onderzoek dat er in het hoger onderwijs meer dan dertig niet-neutrale beloningsmaatstaven zijn aangetroffen waarbij een reële kans bestaat op beloningsonderscheid tussen mannen en vrouwen? Op welke wijze zet u zich ervoor in dat dergelijke maatstaven zo snel mogelijk worden aangepast?

4

Deelt u de mening dat bedrijven en organisaties zich moeten verantwoorden over de cijfers met betrekking tot de belonings(on)gelijkheid? Zo nee, waarom niet? Hoe beoordeelt u in dit kader de vergoelijkende reactie van de Vereniging Hogescholen op de uitkomsten van het betreffende onderzoek: “Nauwelijks beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in het hbo”? 2)

5

Wat is uw oordeel over elk van de acht aanbevelingen die op basis van het onderzoek worden gepresenteerd en hoe verhouden deze zich tot initiatieven om de beloningsgelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen?

6

Hoe kijkt u aan tegen een versterking van het interne toezicht op beloningsverschillen via de medezeggenschap, om dergelijke structureel voorkomende onverklaarbare en onwenselijke beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in de toekomst te helpen voorkomen? 

7

Bent u bekend met cijfers over de belonings(on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen de sectoren cultuur, film en media? Zo ja, kunt u de Kamer hierover informeren? Zo nee, bent u bereid om dit te laten onderzoeken en de Kamer over de uitkomsten te informeren?

8

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het Algemeen overleg Vrouwen naar de top en voortgangsrapportage emancipatiebeleid voorzien op 10 februari 2016?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK