Goud voor goud

Nieuws | de redactie
21 januari 2016 | “Goud in handen.” Dat heeft ons land met de Centres of Expertise in het HBO en Civ’s in het MBO, zegt Siemens topman Ab van der Touw. Wint uw hogeschool of ROC zijn eerste Pro-Motor Award, die de pakkendste vernieuwing daar gaat belonen? Kanshebbers komen uit Amsterdam, Delft en van DAF.

De jury onder leiding van Van der Touw – met onder meer Kristel Baele, Paul Rullmann en Tom Hoven – maakt op 3 februari bekend wie de winnaar is van deze eerste prijs vanuit het bedrijfsleven en onderwijs samen voor de beste voorbeelden vanuit de triple helix. Uit een reeks van voorbeelden van innovatie zijn vijf genomineerden gekozen die nu op gaan voor de prijs. Zij worden gehuldigd op 3 februari tijdens de General Assembly van de Centra in MBO en HBO in Rotterdam en daar zal de jury zijn eindoordeel en de winnaar bekend maken.

Motoren van nieuw talent

De kerngedachte van deze prijs is dat de Pro-Motor Award ambitie, innovatie en kwaliteit binnen de Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap en publiek private samenwerkingsverbanden uit het regionaal investeringsfonds beloont. Het initiatief dat wint, ontvangt onder andere een filmcrew en fotograaf om de droom en de mensen achter die droom in beeld te brengen. Daar bovenop komen nog, een onderzoek naar het thema van de droom bij een hogeschool én bijzondere media aandacht. Zo zal ScienceGuide elk jaar met de actuele winnaar ‘op stap gaan’ om de lessons learned uit hun innovaties te verspreiden en te delen met ROC’s en hogescholen.

Van der Touw onderstreept dat “deze Centra samen een landelijke dekking kennen waarin bijna 100 kenniscentra van hbo en mbo in verschillende regio’s en in alle mogelijke economische en maatschappelijke sectoren operationeel zijn. Van ICT tot leraarschap en van de zorg tot automotive.”

“In zulke Centra werken bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderwijsinstellingen samen aan het stimuleren van innovatie, opleidingstrajecten, Leven Lang Leren en andere inspirerende projecten. Dat werk willen we met deze prijs nadrukkelijk belonen en aanwakkeren. De Centra zijn in mijn optiek de motoren van nieuw talent voor professionaliteit.”

Vijf parels

De vijf genomineerden zijn: Knowledge Mile Community: ‘Applied Research Ecosystem’ van Amsterdam Creative Industries Network; het werk-leren programma ‘Samen werken en leren met energie’ van Sustainable Electric Energy Centre of expertise; project Ekolectric van HighTechCentreDelft; Kartrekker Loek van Seeters werkzaam bij Automotive Centre of expertise; en tot slot de Duurzaamheidsfabriek, vanuit de PPS Verbrandingsmotoren, CIV Energie en CIV Maritiem.

De jury heeft hen in de volgende portretten gekarakteriseerd, om daarmee ook anderen in MBO en HBO te inspireren tot navolging en evenaring.

 

1] Knowledge Mile Community: ‘Applied Research Ecosystem’

Amsterdam Creative Industries Network

De voordracht beschrijft een lange-termijn regionale samenwerking waarin stakeholders samenkomen om innovatieve oplossingen voor grootstedelijke problemen te testen, te ontwikkelen en te tonen. Deze voordracht is genomineerd vanwege de wijze waarop diverse participanten in een netwerk zich hebben organiseren om een bepaald doel/visie te bereiken. Amsterdam Creative Industries Network weet via de Knowledge Mile community een maatschappelijk thema (grootstedelijke gebieden) multidisciplinair aan te pakken door samen te werken met regionale en lokale partijen, zoals bewoners en bedrijven. Deze participatie-organisatie is een innovatieve aanpak die veel potentie heeft voor andersoortige vraagstukken binnen Nederland.

2] Programma ‘Samen werken en leren met energie’

Sustainable Electric Energy Centre of expertise

De voordracht beschrijft een programma die zij-instromers een hbo-studie voor 2 dagen p/w laat combineren met een nieuwe baan voor 3 dagen p/w als trainee bij één van de partnerbedrijven. Deze voordracht is genomineerd vanwege de nieuwe innovatieve leermethodes en aanpakken. Het Leven Lang Leren thema wordt in dit programma aangepakt, door de focus op zij-instromers. Hierbij is tevens een vertaalslag gemaakt van een succesvol mbo-concept (BBL) naar een duaal hbo-traject. De betrokkenheid van het bedrijfsleven via het traineeship is groot. Het duale traject kent tevens de potentie voor andere sectoren/regio’s om via deze wijze van les geven, nieuwe onderwijsaanpakken te generen.

3] Project Ekolectric

HighTechCentreDelft

De voordracht beschrijft een ketenoverschrijdend project waarin Accenda B.V. initiator is om samen met gemeente en onderwijs samen werken aan elektrisch rijden en techniekonderwijs. Deze voordracht is genomineerd vanwege de wijze waarop innovatie en kennis uit de praktijk, het bedrijfsleven, in het beroepsonderwijs gebracht wordt. Ook wanneer het gaat om implementatie en onderhoud. Accenda B.V. innoveert en zij betrekken wo, hbo en mbo erbij om deze materie uit te diepen en op te pakken. De ketenaanpak zorgt voor een optimale en efficiënte kenniscirculatie tussen bedrijf en onderwijs.

4] Kartrekker Loek van Seeters, Chief Engineer bij DAF

Automotive Centre of expertise

De voordracht beschrijft een ambassadeur van publiek-private samenwerking waarbij hij het o.a. voor elkaar heeft gekregen dat de drie concurrerende Automotive hogescholen samen gingen werken. Deze voordracht is genomineerd vanwege de mate van cocreatie waarbij mensen uit bedrijfsleven en scholen niet in een vraag-aanbod of opdrachtgever-opdrachtnemer relatie zitten, maar in cocreatie het onderwijs en innovatie vormgeven. Van Seeters heeft de samenwerking op gang gekregen, commitment vanuit bedrijfsleven behaald en concurrentie weten weg te masseren. De uitkomst hiervan is dat het de samenwerking is gelukt om te continueren t/m 2020.

5] Duurzaamheidsfabriek

PPS Verbrandingsmotoren, CIV Energie en CIV Maritiem

De voordracht beschrijft een open innovatie infrastructuur waar bedrijven toegepast onderzoek en valorisatie najagen in innovatieprojecten waar onderwijs aan wordt gekoppeld voor nieuwe generatie technici. Deze voordracht is genomineerd vanwege de fysieke locatie waar bedrijven en scholen op één plek samen werken. Daar worden ondernemers, studenten en docenten direct met elkaar verbonden. Hoewel de fabriek zelf niet zozeer ‘nieuw’ is, de fabriek bestaat al even, het onderwijsconcept v/d toekomst waar innoveren, leren en werken worden gecombineerd, inspirerend en verdient opschaling.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK