Innovatief MBO en HBO bekroond

Nieuws | de redactie
13 januari 2016 | “Onderwijs en bedrijfsleven kunnen niet zonder elkaar.” Ab van der Touw, CEO van Siemens Nederland, noemt “het verlijmen van deze twee werelden” de enige weg vooruit naar innovatie en vooruitgang in de kenniseconomie. Daarom is er onder zijn leiding nu de Pro-Motor Award voor Centres of Expertise.

In die gedrevenheid voor HBO-vernieuwers en vernieuwingen en hun collega’s in het MBO staat Van der Touw – eerder al eens de gasthoofdredacteur van ScienceGuide –  niet alleen: docenten, studenten en ondernemers experimenteren overal in Nederland samen, vaak in combinatie met regionale en lokale overheden, aan het ontwikkelen en vormgeven van up to date onderwijs dat zulke innovatie vorm en inhoud weet te geven. Zoals bij veel experimenten blijven deze initiatiefnemers en innovatoren vaak wat onder de radar opereren totdat er concrete uitkomsten zijn.

Zonde, vinden Van der Touw en zijn collega’s in de jury van de Pro-Motor Award. Want zo mist men het leerzame gedeelte van dat proces. Daarom is door hen en het bedrijfsleven de ‘Pro-Motor Award’ in het leven geroepen.

Dit is de prijs die ambities, dromen, en innovatie en in triple helix verbanden van beroepsonderwijs, ondernemers en overheid aanwakkert. Op de General Assembly van de centra in MBO en HBO zal deze op 3 februari voor het eerst worden uitgereikt. Juryvoorzitter van de Pro-Motor Ab van der Touw licht zijn inzet daarvoor als volgt nog nader toe.

Waarom deze Pro-Motor?

“De Pro-Motor staat voor ‘promoting ideas’; succesvolle ideeën en inspiratie nadrukkelijk belonen en aanwakkeren. Ideeën en inspiratie die opkomen bij een bevlogen docent, ondernemer of student, blijven toch nog vaak te onzichtbaar en ongrijpbaar. Terwijl sommige daarvan echt een doorbraak en transitie in zich kunnen dragen of een verrassende en nieuwe kwaliteitsslag. Juist door die ideeën zichtbaar te maken, uit te diepen en te promoten, zorg je dat een goed idee tot een vernieuwend

“De award richt zich tot initiatieven waarin het beroepsonderwijs betrokken is. Juist het beroepsonderwijs heeft behoefte aan verandering en verbetering. Bovendien is het bereik groot; het omvat zowel het om- en bijscholingspercentage van Nederland, en meer dan twee derde van de studenten die vervolgonderwijs volgt.

Daar waar beroepsonderwijs, bedrijven en overheid samenwerken, zorgt dit voor een groeiend netwerk van de Centres of expertise in het hbo en Centra voor innovatief vakmanschap en publiek-private samenwerkingsverbanden uit het Regionaal investeringsfonds in het mbo. De prijs richt zich dan ook op dit netwerk.

Samen kennen deze Centra een landelijke dekking waarin bijna 100 kenniscentra van hbo en mbo in verschillende regio’s en in alle mogelijke economische en maatschappelijke sectoren operationeel zijn. Van ICT tot leraarschap en van de zorg tot automotive. In zulke Centra werken bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderwijsinstellingen samen aan het stimuleren van innovatie, opleidingstrajecten, Leven Lang Leren en andere inspirerende projecten.

Dat werk willen we met deze prijs nadrukkelijk belonen en aanwakkeren. De Centra zijn in mijn optiek de motoren van nieuw talent voor professionaliteit.”

U zit de jury voor de prijs voor. Met wie doet u dit werk samen?

“De jury van de Pro-Motor bestaat uit mensen die een achtergrond hebben in ondernemerschap, onderwijs of overheid, die niet direct belanghebbend zijn bij de projecten, maar wèl de potentie van de projecten met een gezonde nieuwsgierigheid tegemoet zien. Kristel Baele bijvoorbeeld, oud-bestuurder van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en die in Leiden. Zij is nu de collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit en typisch een strategisch leider en verbinder die gericht is op innovatie. Haar plek en ervaring in het web tussen hbo en wo is nuttig voor het beoordelen van projecten op kenniscirculatie en overdraagbaarheid.

Maar ook Tom Hoven, nu nog student en een met ervaring met een minor bij een Centre of Expertise in wording, zal vanuit zijn ervaring als voormalig LSVb–voorzitter goed kunnen kijken naar de meerwaarde die de projecten hebben voor studenten. Andere juryleden, zoals Paul Veger of ikzelf beoordelen de plannen meer vanuit een ondernemersgeest: wat is de bijdrage van het bedrijfsleven geweest en wat is de meerwaarde van de inzending voor het bedrijfsleven?

Jurylid Marga Hoek is een visionair in netwerken en ondernemingen die bijdragen aan een duurzame toekomst. Paul Rullmann en Marjolein Jansen hebben zowel een universitaire als een hbo en mbo achtergrond en hun blik is dan meer: ‘is een project wel vernieuwend, als je kijkt naar wat er reeds in het onderwijs gebeurt en bestaat?’ ”

Wat wilt u met de prijs en de aanpak daaromheen te bereiken?

 “Nederland barst van de publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs. Maar de wereld van deze Centra blijft voor te veel mensen nog wat abstract en doordoor ten onrechte te weinig bekend. Dat betekent dat alle leerzame experimenten, potentiële initiatieven en concrete opbrengsten binnen dit collectief, tot op heden relatief onder het maaiveld steken. Dat moet anders en dat verdienen die vernieuwers ook.

Ik hoop dat deze prijs daar verandering in brengt door de Centra uit te dagen dromen en ideeën te delen en zo de publiek private samenwerking herkenbaar en boeiend ‘gezicht te geven’. Zodat niet alleen u en ik hier nu erover praten, maar dat juist ook studenten dat gaan doen, en natuurlijk hun docenten en professionals uit het veld en de mensen in het bedrijfsleven. Want daar krijgt het pas echt betekenis.”

U vindt meer op de volgende websites:

www.pro-motor-award.nl

www.publiekprivaatsamenwerken.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK