Lokaal tegen Den Haag

Nieuws | de redactie
26 januari 2016 | Iedereen in HBO en ook in MBO moet doen wat de HAN doet, zegt D66’er Paul van Meenen. “Prestatieafspraken lokaal vastleggen laat een grote kracht zien, los van Den Haag.”

Het Kamerlid was gevraagd zijn recensie te geven van het Instellingsplan 2016-2020 van de HAN en hij zette dit document af tegen de ‘Haagsche gebruiken’ in het Hoger Onderwijs. “ Dit is volstrekt illegaal, wat u hier doet. Zo denken vast velen in Den Haag, want lokaal afspraken vastleggen zonder dat de minister mee tekent, dat kan niet deugen.  Wij beleidsmakers zijn immers de partij die dat allemaal mag betalen.”

Dit is onze Hogeschool

Zo wenst Van Meenen niet te redeneren, vertelde hij en dat niet alleen omdat hij “zevenentwintig jaar geleden die jongeman daar zijn eerste baan als leraar gaf.” Verwijzend naar CvB-voorman Kees Boele. “Ik vind wat hier gebeurt juist een grote kracht laten zien. Samen laat men hier zien: dit is onze hogeschool.”

“Den Haag moet hier vanaf blijven.” Korter en bitser kon Van Meenen het niet formuleren.” De taak van de overheid is alleen zich dienend op te stellen in het onderwijs. Den Haag moet leren loslaten in plaats van een regelfabriek willen zijn.” Wel moet het beleid de medezeggenschap door regels van bovenaf extra power geven, maar die consequentie op dit punt werd niet geadresseerd.

Iedereen moet dit gaan doen

De D66’er uit de Kamer onderstreepte, dat de overheid zich moet beperken tot eisen van beperkte basiskwaliteit. Wie die daar aan voldoet, moet de eigen kwaliteitsvisie en prestatieafspraken met de relevante partners zelf kunnen invullen. “Iedereen in het HBO moet dit gaan doen zoals hier bij de Han. En ook in het MBO zou dit zo moeten.”

“Dit is het instapmoment wat mij betreft. Zo moet het in de toekomst gaan. De ruimte moet vooral lokaal gegeven worden. De instellingen en de docenten moet je dat toevertrouwen. De overheid kijkt daarbij naar de basiskwaliteit en meer niet.”

Zo ingewikkeld is het niet

Tegen ScienceGuide werkte Van Meenen die denklijn verder uit. “Laat elke ROC en hogeschool zo’n akkoord met de omgeving sluiten als de HAN nu doet. Daar hebben ze Den Haag en OCW helemaal niet bij nodig. De overheid heeft te bewaken of de basiskwaliteit voldoet. Daarop volgt de beslissing ‘wel bekostigen’ of ‘niet bekostigen.’ Echt, het is niet zo ingewikkeld. Dat maken wij er alleen maar van.”

Dat de HAN vanuit OCW nu recent als excellent werd bestempeld bij de plannen voor deeltijd-HO zit Van Meenen daarom wat dwars. Hij gunt ze het best maar…. “Daar is de overheid helemaal niet voor! Al helemaal niet als daar ook nog bekostigingsgevolgen aan verbonden worden.”

Is dat wel de rol van de overheid?

“Kijk naar het VO. Daar laat Sander Dekker een jury bepalen wie zich naar eigen aanmelding excellent mogen noemen. Vervolgens krijgen die scholen extra ruimte voor ‘regelluw beleid’ en geld. Is dat wel de rol van de overheid?”

Van Meenen erkende dat deze denklijn hem tevens argwanend  had gemaakt op HO-terrein. “Het klopt dat ik al die pilots en experimenten daar ook zo ben gaan bezien.” Dat dreigt diezelfde kant op te gaan. Pilots worden een alibi om niets te doen en tegelijk dingen te bekostigen zonder duidelijke basis.” 

Hieronder ziet u Toekomstfilm van de HAN, naar aanleiding van het Instellingsplan 2016-2020.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK