Nieuwe impuls Duitse topkennis

Nieuws | de redactie
29 januari 2016 | De regering-Merkel stimuleerde de excellentie in onderwijs en onderzoek sinds 2006 met 4,6 miljard euro extra investeringen. Nu komt een nieuwe editie van de 'Exzellenzinitiative' met een nieuwe aanpak. Wie worden de 'Leuchttürme', vuurtorens van Duits vernuft?

De vervolgactie voor excellentie zal zich veel meer richten op lange termijn investerigen in concentraties van kennis, Niet zozeer de competitie tussen individuele instellingen staat dan voorop, maar die tussen regio’s en steden met een hoog kennisgehalte. Het Duits HO en de regering zijn zich ervan bewust geworden, dat men zo de internationale wedloop om talent enzwaartepuntvorming nog het beste aan zal kunnen in de komende decennia.

Als kennisinstellingen samen binnen zo’n ‘hotspot’ een excellentie-pakket weten te ontwikkelen, kunnen zij rekenen op de volgende miljardenimpuls van Merkel. De uitkomst hiervan is al te schetsen inmiddels. Men zal mikken op zo’n 5 tot 10 ‘Standorte’, zwaartepunten dus, en daarbij zullen in elk geval de kwalitatief hoog aangeschreven centra München, Berlijn en Heidelberg horen.

Voorbij de kromming van de aarde

De meest ervaren collegevoorzitter van Duitsland, Wolfgang Herrmann van de TU München, hoopt op veel fantasie bij de kansen op invulling van die zwaartepunten en de eigenheid van hun profiel en agenda voor de lange termijn. “Het mag niet alleen om kengetallen als citatieindexen gaan,” zegt hij in ‘der Spiegel’. “Excellent kan ook zijn wat maatschappelijk relevant is, zoals het onderzoek van het onderwijs zelf en de opleiding van leraren. er zijn criteria die ook van buiten de wetenschapsbeoefening aan bod moeten komen.”

Het zal dan in elk geval niet meer gaan om het verdelen van geld over een reeks van instellingen op basis van individuele plannen. Men wil dat in het kennislandschap nu ‘vuurtorens’ gaan stralen, die wereldwijd hun lucht verspreiden kunnen. Herrmann zegt daar puntig over: “Als je dan van vuurtorens spreekt, dan moeten die ook wel hoog genoeg zijn om ondanks de kromming van de aardkorst ver zichtbaar te zijn.”

Tegen de zomer komt de opzet van de nieuwe Exzellenzinitiative naar buiten. Voor het Nederlands HO is het van belang dit scherp te volgen, want de keuze met wie men waar in Duitsland samen gaat, zou mede af moeten hangen van wie welke vuurtoren weet te vormen daar. Alle reden in Hannover op de Meese in april actief rond te neuzen en te verkennen wat de meest belovende partners kunnen en zullen zijn.      


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK