Prestatieafspraken liever dichtbij

Nieuws | de redactie
25 januari 2016 | De HAN komt vandaag met een instellingsplan van een wat ander soort. De basis is een serie afspraken voor vier jaar met de eigen studenten en omgeving. Voorzitter Kees Boele schetste dit al als opzet in de hoorzitting van de Kamer over de HO-strategienota van het kabinet

Aan het tot stand komen van het nieuwe instellingsplan is een proces van twee jaar voorafgegaan. Alle medewerkers van de HAN, studenten en relaties uit het werkveld en de politiek zijn uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de HAN. Doel daarvan was om deze ambities voor de komende jaren niet ‘een plan van het College van Bestuur’ te doen zijn, maar een plan dat in het netwerk van medewerkers, studenten en werkveld tot stand is gekomen. Daarom heeft het de vorm gekregen van een tripartiete samenwerking waarbij de lokale prestatieafspraak met medewerkers, studenten en werkgevers centraal staat.

Wie zijn ‘we’?

Boele zei tegen de Kamer hierover onder meer: “De Agenda [van minister Bussemaker] zegt steeds: ‘Wat gaan WE doen’? Maar WE, dat moet zijn: studenten, docenten, bestuurders, onderzoekers in Arnhem en Nijmegen, samen met ons werkveld, onze toeleverende scholen en onze eigen medezeggenschapsraad. Als HAN gaan wij daarom in januari ons nieuwe instellingsplan tripartite ondertekenen, als een lokale prestatieafspraak met onze eigen belanghebbenden.”

“Geef ons die ruimte en zadel ons niet op met al die in de Agenda genoemde generieke interventies, zoals meer lectoren sec. Zelfs binnen de HAN moeten we differentiëren: de ene opleiding is gebaat bij betere studiebegeleiding, de andere bij meer internationalisering, een derde bij didactische impulsen. Het gaat om het doel: goed opgeleide en gevormde studenten.”

Op drie terreinen samen

De hogeschool omschrijft de kerngedachte van het document zo: “de HAN blinkt als hogeschool uit in de manier waarop onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk onlosmakelijk en voortdurend met elkaar zijn verbonden. Onze studenten, onze medewerkers en het werkveld zijn op deze drie terreinen altijd samen actief.”

“Door deze krachtige verbinding zorgen wij ervoor dat studenten als professional én als mens blijvend zijn toegerust op hun rol in de veranderende wereld. En wij blinken uit door onze wijze van samenwerken; in een sfeer van vertrouwen en inspiratie, met de focus op de kwaliteit en de inhoud van onze gezamenlijke opdracht en met een professionele verantwoordelijkheid die ieder individu neemt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK