Studenten winnen ruimte voor besturen

Nieuws | de redactie
21 januari 2016 | Vanaf het aanstaande academisch jaar kunnen voltijd studentbestuurders collegegeldvrij lenen bij DUO en de OV-kaart benutten. De Kamer heeft deze wens van de studentenbonden gehonoreerd in het debat over de Wet Bestuurskracht naar aanleiding van hun stuk op ScienceGuide.

“De VVD, PvdA en CDA hebben dankzij de uitbreiding van collegegeldvrij besturen belemmeringen weggenomen voor studenten die zich extra curriculair willen ontplooien,” zegt Ruben Hoekman van de LKvV, die daarover met zijn collega’s van ISO en LSVb en andere studentenorganisaties een laatste oproep deed.

Geen colleges, geen rekening

Hij schreef met zijn geestverwanten onder meer het volgende aan de Kamer en het kabinet: “De keuze voor een bestuursjaar is niet gemakkelijk. Studentbestuurders volgen geen colleges, maar ze moeten toch collegegeld betalen aan de opleiding, waar zij verplicht zijn ingeschreven. Afgelopen jaar maar liefst 1951,- euro. Een behoorlijk bedrag voor vrijwilligerswerk in de vorm van een bestuursjaar.

Waarom blijven studentbestuurders dan toch ingeschreven staan bij de hogeschool of universiteit? Het antwoord is simpel: de andere mogelijkheid, jezelf uitschrijven bij de onderwijsinstelling, heeft nogal gevolgen. De uitgeschreven studentbestuurders mogen namelijk niet langer lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook kunnen zij geen gebruik meer maken van een OV-studentenreisproduct. Toevallig maken precies deze onderdelen een bestuursjaar mogelijk voor vele studenten.”

De meerderheid in de Kamer geeft gehoor aan dit pleidooi. Michel Rog ziet ook hierin een mogelijkheid de perikelen van het studievoorschot te mitigeren en zegt: “Het CDA vindt juist nu studenten worden geconfronteerd met hoge schulden door dat afschuwelijke leenstelsel, zij geen collegegeld hoeven te betalen tijdens een voltijd bestuursjaar. Per slot van rekening volgen zij dan ook geen colleges, dus waarom wel de rekening gepresenteerd krijgen?’’

Zijn PvdA-collega Mohandis legt de nadruk op de verantwoordelijkheid hierbij van de HO-instellingen: “Studenten moeten door universiteiten en hogescholen gestimuleerd worden om een bestuursjaar te doen en hoger onderwijsinstellingen dienen dat ook te faciliteren met een vrijstelling van het collegegeld”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK