Van Bijsterveldt naar Erasmus

Nieuws | de redactie
5 januari 2016 | Opnieuw een verrassende benoeming bij de universiteit in Rotterdam. Tot de Raad van Toezicht van de EUR treedt de oud-minister van OCW, Marja van Bijsterveldt, toe.

Zij heeft op OCW zowel de post van staatssecretaris als die van minister bekleed. Gedurende 2010 was zij als demissionair bewindspersoon belast met het hoger onderwijsbeleid, dat zij overnam van minister Plasterk die uit het kabinet Balkenende stapte vanwege een conflict over de missie in Uruzgan.

Een bijzonder punt van aandacht in haar beleid was de vernieuwing van de lerarenopleidingen, wat onder meer tot uiting kwam in het stimuleren van initiatieven als de academische pabo en Eerst de Klas.

Veerman als uitnodiging 

Als minister heeft zij in Leiden opgetreden bij een debat van de studentenorganisaties en daarbij haar visie op de rol en toekomst van de universiteiten geschetst. Dat betoog is dus nu weer actueel. Zij onderstreepte daarin dat het rapport-Veerman vooral een uitnodiging is van de samenleving aan het hoger onderwijs.

“Laat zien waar u zich op profileren wil, laat zien hoe u meer diversiteit en variëteit in uw onderwijs gaat aanwakkeren. Dat zegt meteen nog iets: laat zien wat uw ambities en uw mogelijkheden zijn. Laat ook zien wat uw trackrecord is.”

De kleren van de keizer

Van Bijsterveldt voegde daar wel nog iets aan toe: “Ik zeg daar meteen iets bij: als een hogeschool of universiteit haar profiel optuigt, maar niet waar weet te maken naar inhoud en kwaliteit van de output, dan zal de samenleving daar niet veel voor over hebben. Dat jongetje uit dat sprookjesboek zal de feestelijke stoet dan aanschouwen en roepen ‘de keizer heeft geen kleren aan!’”

Na haar ministerschap is Van Bijsterveldt zich in het bijzonder gaan richten op werkzaamheden voor zeer kwetsbare groepen in het onderwijs. Zij nam de leiding over van de activiteiten tegen laaggeletterdheid van Prinses Laurentien en ging werken voor de Ronald McDonald-huizen voor ernstig zieke kinderen en hun gezin. In het hoger onderwijs nam zij de functie in van voorzitter van de Raad van Toezicht van de theologische universiteit PThU.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK