Vier lectoren eminent in Europa

Nieuws | de redactie
13 januari 2016 | Voor de titel ‘Lector van het Jaar 2015-2016’ hebben ISO en ScienceGuide vier voortrekkers van innovatie op Europese schaal genomineerd van Avans, Fontys en Hanzehogeschool. Wat zijn hun eminente kwaliteiten en welke inspiratie brengen zij? 22 januari is de huldiging op de Dag van de Excellentie.

ISO en ScienceGuide maken op die dag bekend wie van deze vier voortreffelijke praktijkonderzoekers – werkzaam op een reeks boeiende terreinen van Euregio economie en gezond ouder worden tot onderwijsexcellentie, reclassering en veiligheid – als de winnaar uit de bus komt. U kunt zich hier aanmelden om daarbij aanwezig te zijn en hen met studenten en collega’s te huldigen voor hun inspiratie en prestaties als vernieuwers van het hoger onderwijs én de beroepspraktijk. Komt allen naar de Hanzehogeschool Groningen voor zowel het inhoudelijk programma van die Dag van de Excellentie op die 22e januari als voor deze feestelijke prijsuitreiking.

Expliciet Europees

Wie zijn de vier genomineerden? En wat zijn de overwegingen van de jury om hen voor te dragen?

ISO en ScienceGuide vroegen de studentenorganisaties en hogescholen vanwege het EU-voorzitterschap van ons land in dit halfjaar expliciet om lectoren voor te dragen die met hun praktijkgericht onderzoek en de vertaalslag daarvan naar het onderwijs een leidende rol in Europa durven te pakken en weten te spelen. De vier genomineerde lectoren zijn even zovele bewijsstukken dat zulke mensen er zijn. Ze zijn zeldzame parels van het HBO en zijn rolmodellen voor studenten, beroepenvelden en hoger onderwijs als geheel.

Het valt op dat sommige van hen in Europa meer naam maakten dan hier in eigen land en in de sector van het HBO. De hogescholen zijn wellicht toch nog te weinig alert of fier op de bijzondere kwaliteiten en inspiratie die hun lectoraten weten over te brengen. Niet alleen in ons land, maar inmiddels ook ‘over de grens’ in de global knowledge society van deze tijd. Als de procedure voor de huldiging van de Lector van het Jaar 2016 kan bijdragen aan die noodzakelijke inhaalslag en bewustwording, dan is die ook dit jaar weer geslaagd in haar oogmerk.

1] Lector Harriët Jager-Wittenaar van de Hanzehogeschool Groningen is zo’n bron van inspiratie. Haar werk wordt in Europa en daarbuiten zelfs hoog gewaardeerd. Haar thema is een nieuw gebied van aandacht en zorg binnen het domein van ‘Healthy Ageing’. Zij onderzoekt de sluipende ondervoeding die veel ouderen verzwakt en in ons land bijvoorbeeld elke dag leidt tot het overlijden van een mens.

Hoe voorkom je dit? Hoe herken je dit? Hoe keer je dit en zorg je dat ouderen weer gezond verder kunnen leven? De Groningse lector is daarbij zeer actief in het EU-platform dat hier kennis deelt en samenwerkt om de gezondheidszorg in heel Europa impulsen te geven.

2] Bij Fontys is Mariska van der Giessen bezig als lector op het terrein van de economie. Ook zij doet dit met een sterke Europese blik. Omdat zij vanuit Fontys Venlo actief is, ligt het accent daarbij op Euregio-samenwerking.

Zwaartepunt hierin is de innovatie in het MKB en dat met een structurele blik over de grenzen. De ervaringen uit haar onderzoek op dit terrein vertaalde zij in de ontwikkeling van een ‘euregio-stream’ – een extra curriculum-accent waarin studenten met deze grensoverschrijdende aanpak leren werken – binnen de opleidingen die Fontys in de HEO-sector aanbiedt. Studenten en MKB’ers werken in haar onderzoek grensoverschrijdend samen en met de hogescholen Windesheim, Zuyd en Saxion ontwikkelt zij een Crossing Border Academy.

3] Lector Bas Vogelvang van Avans is een voortrekker op een heel ander Europees terrein. Hij is een vernieuwer op het moeilijke en politiek gevoelige gebied van reclassering en veiligheidsbeleid. Sinds 2008 brengt hij het beroepenveld op dit terrein samen met de wetenschap en kennisdragers. Daarbij zorgt hij met collega’s in vele EU-landen voor de implementatie van het beleid van de Unie, die hier voor een gezamenlijke agenda heeft ontwikkeld.

Zijn vertaling van een Canadees model naar een opleidingsaanpak in Nederland is via deze EU-beleidsagenda en partners in de lidstaten van de Unie verspreid in veiligheidsopleidingen in België, het Verenigd Koninkrijk, Letland, Spanje, Bulgarije, Ierland, Hongarije en Frankrijk. Het door Vogelvang mede tot stand gebrachte initiatief Circles4EU brengt deze landen en kennisinstellingen bij elkaar om te leren en te delen van ervaringen op dit gebied.

De impact is groot, zo blijkt. De ‘mensenrechtenwaakhond’ van ons werelddeel, de Raad van Europa, noemt het werk van de Avans-lector een voorbeeldproject. Dat leidt er onder meer toe dat men nu ook in Turkije zijn werk benut voor het meer eigentijds opleiden van justitiemedewerkers. De minor die Vogelvang heeft ontwikkeld als concrete vertaling naar het onderwijs wordt inmiddels in een reeks landen doorgevoerd.

4] Impact in Europa is ook waar Hanze-lector Marca Wolfensberger aan werkt. Zij was in de USA al gehuldigd als een pionier op het terrein van HO-excellentie en haar boek over honoursonderwijs in verschillende landen in Europa is een handboek op dit terrein geworden.

Niet onvermeld mag blijven dat deze lector niet alleen door haar eigen hogeschool in Groningen werd voorgedragen, maar adhesiebetuigingen uit Rotterdam, Windesheim en het MBO in Amsterdam zijn uitgegaan. Ook haar partners in Amerika lieten van zich horen.

Dat duidt er wel op, dat lector Wolfensberger de ideale persoon zou moeten zijn om het netwerk op te gaan bouwen dat de verschillende honours-organisaties in Europa gaat verenigen. Een initiatief in die richting is dan ook genomen. Haar European Honours Council staat inmiddels in de steigers. Bij het thema HO-excellentie gaat ook in de EU niets boven Groningen.

Op vrijdag 22 januari is de ceremonie ter huldiging van deze vier excellente praktijkonderzoekers tijdens de Dag van de Excellentie. Dan wordt ook de winnaar uit deze vier genoineerden bekendgemaakt. Wees erbij!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK