Vraagfinanciering HO in zwaar weer

Nieuws | de redactie
6 januari 2016 | Minister Bussemaker noemt het gedrag van de hogescholen “teleurstellend”, nu haar experiment met vouchers voor deeltijdopleidingen lijkt te stranden. Bij de HBO-sectoren Zorg, Welzijn, Techniek en ICT loopt het spaak, blijkt uit haar briefwisseling met de VH.
Foto: Markus Homann

In een bitse gedachtewisseling tussen de VH en minister betrekken beide partijen hun stellingen tegenover elkaar. Het plan om in het deeltijd-HO te gaan experimenteren met vraagfinanciering via vouchers loopt namelijk uit de rails en zowel HBO als OCW wijst daarbij met de vinger naar de ander. Bereidheid tot vervolggesprekken of het oprekken van de pogingen om het te doen slagen is niet meer voorhanden.

Niet nog verder uitstellen

“Ik kan de besluitvorming over de definitieve deelname aan het experiment niet nog verder uitstellen,” schrijft de minister geïrriteerd. Ondanks “het intensieve overleg en de inspanningen van alle betrokkenen” kan het HBO niet tot “concrete perspectiefrijke afspraken” komen, noteert zij. Bij Zorg en Welzijn trekt men zich daarom helemaal terug uit het experiment. Bij Techniek en ICT verlangt men uitstel, ook om zich eventueel tot 1 mei a.s. te kunnen terugtrekken.

Bussemaker voelt hier niets voor. “Ik heb die mogelijkheid gegeven tot eind december 2015,” schrijft zij korzelig. En dus gaat OCW de komende dagen besluiten welke opleidingen wel of niet in kunnen stappen in het voucher-experiment voor de deeltijdopleidingen.

Hier hangt veel van af. Voor sommige hogescholen is hun deeltijd-aanbod een cruciale overlevingsfactor en bron van inkomsten. Voor de minister is het experiment een cruciaal aspect van haar flexibileringsagenda en het compromis dat Rinnooy Kan bereikte om de teloorgang van het deeltijd-HO te voorkomen. Wil Leven Lang Leren slagen met behulp van bekostigde HO-instellingen, dan zou dit experiment daar de weg toe gaan wijzen, zo was de hoop.

Hoop op geduld

Vanaf het begin was men in HBO-land verdeeld en veelal weinig opgetogen over deze opzet. Het overleg is dan ook stroef en weinig ‘perspectiefrijk’ gebleken. Men hoopte dat OCW daarom geduld zou betrachten en door verder oprekken de zaak een kans wilde blijven geven. Maar dan zou de start per 1 september 2016 onmogelijk gaan worden en daar voelt de minister niet langer voor.

De poging van de VH om de instellingen de mogelijkheid te geven zich nog op het laatst te laten terugtrekken uit heel het experiment kapt de minister af. “Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen,” zo bepaalt de regeling hierover, noteert zij. Bijvoorbeeld als de plannen van instellingen financieel zwaar onder druk komen te staan door tegenvallende deelname van studenten. Daar is vooraf aan de start van het experiment natuurlijk nog geen sprake van en daarom wil OCW de vluchtroute niet open zetten.

Hoe slecht de sfeer inmiddels is rond heel dit gebeuren, blijkt uit een zijdelings aspect in de discussie. De hogescholen proberen de voorrangspositie van wie meedoen met de deeltijdvouchers terug te schroeven, zodat iedereen kans heeft bij de pilots met flexibilisering. Als men zich wil gaan terugtrekken, wordt dat natuurlijk van groter belang voor hen. Bussemaker zet hier haar voet dwars. “Ik vind het niet redelijk deze regel nu zomaar te wijzigen.”


UPDATE

Inmiddels heeft het VVD-Kamerlid Anne Wil Lucas mondelinge vragen aangemeld bij het presidium van de Tweede Kamer om bij minister Bussemaker te inormeren hoe de stand van zaken is rond het experiment met vraagfinanciering in het deeltijd-HO. bij de ‘regeling van werkzaamheden’ van dinsdag 12 januari a.s. zal hierover besloten worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK