Vraagfinanciering ongewis

Nieuws | de redactie
18 januari 2016 | De Tweede Kamer wil een reactie van minister Bussemaker over de zorgen die zijn gaan leven bij de hogescholen ten aanzien van de experimenten met vraagfinanciering en de toekomst van het deeltijd-HO. De Kamer wil dat voor het debat over Leven Lang Leren op 27 januari de minister met een schriftelijke reactie komt.
Foto: Pedro Ribeiro Simões

Onlangs berichtte ScienceGuide over de perikelen in en briefwisseling met het HBO rond de voorziene experimenten met vraagfinanciering.  In een brief aan de VH schreef de minister dat zij het gedrag in die  kring “teleurstellend” vond.

Ondanks overleg

De wens rees in het HBO naar uitstel van de experimenten. Dat is iets dat de minister helemaal niet ziet zitten. “Ik kan de besluitvorming over de definitieve deelname aan het experiment niet nog verder uitstellen,” schreef zij een tikje aangebrand. Ondanks “het intensieve overleg en de inspanningen van alle betrokkenen” kan het HBO niet tot “concrete perspectiefrijke afspraken” komen, noteerde zij. Bij sectoren als Zorg en Welzijn trekt men zich daarom helemaal terug uit het experiment. Bij Techniek en ICT verlangt men uitstel, ook om zich eventueel tot 1 mei a.s. te kunnen terugtrekken.

De Tweede Kamer zit met deze opstelling nu blijkbaar ook in de maag. 27 januari is er een overleg ten aanzien van Leven Lang Leren en daartoe verlangt de Kamer nu van de minister vooraf tekst en uitleg over de situatie. In een brief aan de minister schrijft de Kamer: “De commissie heeft besloten u te verzoeken om vóór het algemeen overleg over een Leven Lang Leren van 27 januari a.s. een schriftelijke reactie van u te ontvangen over de opstelling van de Vereniging van Hogescholen ten aanzien van de experimenten vraagfinanciering en de koppeling met de pilots flexibilisering.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK