Forse terugval HBO

Nieuws | de redactie
8 februari 2016 | De instroom in het HBO is dit studiejaar nog forser gekrompen dan eerder geprojecteerd. Ook bij de universiteiten is onverwacht lichte krimp merkbaar. Thom de Graaf ziet nu een verband met het studievoorschot. “Wij denken dat een deel van de daling samenhangt met studenten die daadwerkelijk door het leenstelsel worden afgeschrikt."

De Vereniging Hogescholen komt met definitieve cijfers over de instroom en berekent dat in dit studiejaar in totaal 442.598 studenten ingeschreven werden bij hogescholen, Dat is 0,9% minder dan in het vorig studiejaar. In totaal schreven 93.918 studenten zich in voor het eerste jaar van een opleiding, 8,3% minder dan vorig jaar. Zo weinig studenten kwamen voor het laatst in 2006, precies tien jaar geleden, op de hogescholen af. Wel steeg het aantal uitgegeven diploma’s met 5%.

Ook 0,9% lager in WO

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, kan er niet omheen een direct verband met de invoering van het leenstelsel te erkennen. Nog onlangs hield hij op dit gevoelige punt de boot wat af. “De daling van het aantal eerstejaars heeft deels te maken met het leenstelsel. De afgelopen twee jaar was de instroom hoger dan gemiddeld door een groep studenten die de invoering van het leenstelsel vóór wilden blijven. Die extra instroom is nu weggevallen. En wij denken dat een ander deel van de daling samenhangt met studenten die daadwerkelijk door het leenstelsel worden afgeschrikt. Of er sprake is van een structurele trend valt nog niet te zeggen.”

Bij de universiteiten is een vergelijkbaar, maar minder heftig beeld te zien. Daar had men niettemin een verdere groei verwacht en geen krimp. De instroom van eerstejaars in het WO daalde met 0,9% naar 43.876 studenten. Het percentage vwo’ers dat direct instroomde was de afgelopen jaren opvallend hoog, waarschijnlijk door de verwachting van de invoering van het studievoorschot en de mogelijkheid dit voor te zijn. De VSNU berekent dat nu de vwo-instroom zich lijkt te stabiliseren op hetzelfde niveau als van voor 2013.

International classroom

Dit valt extra op, omdat de instroom uit het buitenland aanzienlijk toeneemt. Het aantal internationale studenten groeit in de bachelor- en masteropleidingen met 19,5% en dat is in alle sectoren te zien. In totaal hebben zich 15.160 nieuwe internationale studenten aangemeld. Met name Duitse en Chinese studenten komen hier studeren en ook Italianen, Grieken en Britten zijn sterk vertegenwoordigd.  

“De groei van het aantal internationale studenten is bemoedigend, het laat de aantrekkelijkheid en kwaliteit van ons universitaire onderwijs zien. Bovendien komen we dichter bij het door veel opleidingen nagestreefde ideaal van een echte international classroom,”zegt Karl Dittrich.

Allochtone meisjes blijven komen 

De emancipatoire rol van het HBO blijft blijkens de jongste cijfers van grote betekenis. Vooral het economisch onderwijs is populair bij allochtonen, ruim de helft van alle allochtone studenten volgt een opleiding in deze richting. Het aandeel meisjes onder de allochtone hbo-studenten is hoger dan bij autochtone studenten het geval is (54% tegenover 50%). Tevens zien we bij de instroom een kleinere daling dan bij autochtone studenten.

De daling van de HBO-instroom doet zich niet over al voor. De sector Gezondheidszorg groeit nog licht. Agro en Food en Bètatechniek dal in geringe mate. De grootste klappen vallen in de sector Onderwijs. De opleidingen daar qua instroom dalen met 18,1%. De Pabo ziet het aantal eerstejaars met 32% omlaag gaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK