Gaat ‘Beter Benutten’ door het plafond?

Nieuws | de redactie
22 februari 2016 | “Als je deze rekensom maakt dan halen we veel meer binnen dan het beoogde bedrag.” Minister Bussemaker is enthousiast over een convenant van de Hogeschool Utrecht rond beperking van OV-kaart gebruik. De opbrengsten van dat ‘Beter Benutten’ konden wel eens een meevaller opleveren zelfs.

De Hogeschool Utrecht heeft een convenant gesloten met vervoerders, gemeente en de provincie om het OV te ontlasten, maar ook om de eigen gebouwen efficiënter in te zetten. Bussemaker was naar de HU gekomen, om aanwezig te zijn bij de ondertekening en spoorde andere HO-instellingen aan dit voorbeeld te volgen. Per jaar kan deze hogeschool €10 miljoen aan besparingen genereren, zo wordt gedacht. Dat is volgens Bussemaker het gevolg van de wijze waarop de hogeschool “op een indrukwekkende manier het gebruik van de hele ruimte veel meer gaat beperken. Je geeft dan minder uit aan huisvesting, maar ook minder aan energiekosten.”

Groeimotor van innovatie

HU-voorzitter Jan Bogerd wees  in dit verband op de hectiek die op de campus aan de Uithof is ontstaan. “De Uithof is een groeimotor van innovatie, maar ook van sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Dat zorgt ervoor dat het hier ook steeds drukker begint te worden. En we weten allemaal hoe lastig het is om op dit tijdstip van de dag rond 5 uur weer thuis te komen.”

“Dat soort zaken los je alleen maar op als je dat gezamenlijk doet. Dat wil zeggen: alle partijen die hier op de Uithof aanwezig zijn, maar ook vervoerders en de provincie. Uiteindelijk zal ook het Rijk een steentje bij moeten dragen om de grote infrastructurele problemen op te lossen.”

“Wij zijn begonnen met onze eigen verantwoordelijkheid te nemen en zijn anders gaan kijken naar het gebruik van ruimte. We hebben aan de provincie, maar ook aan onze collega’s van het UMCU en de universiteit goede partners om dit uit te werken. Onlangs hebben wij een heel leuk gesprek gehad met de vervoerders. Daarbij hebben we het gevoel dat wij dit samen moeten oppakken en ook oplossingen kunnen vinden.”

Ben blij dat hij gebleven is

De minister zette deze ontwikkeling in de discussie over de OV-kaart in een historisch perspectief. “Ik vind het wel belangrijk om even te memoreren dat de afgelopen jaren een discussie is geweest over de OV-studentenkaart:  moest die worden afgeschaft, of een veel beperktere kaart moest worden? Ik ben blij dat hij gebleven is. Ik ben dan ook blij dat vanaf 1 januari volgend jaar alle MBO-studenten die kaart krijgen.”

Om de kaart houdbaar te maken, moest er wel iets gebeuren aan het ontlasten van het OV, stelde zij. “De kaart moet wel betaald worden en we hebben in de politiek gezegd, dat het dan eigenlijk wel voor de hand ligt om te kijken of we ook niet de gebouwen beter kunnen gaan benutten. Tegelijkertijd zouden we het OV wat kunnen ontlasten door niet allemaal op hetzelfde moment in de trein te gaan zitten.”

De minister prees dan ook de aanpak van de Hogeschool Utrecht. “Soms kan je ‘beter benutten’ door afspraken te maken in regionaal verband, door te regelen dat niet alle colleges op het zelfde moment beginnen. Maar jullie zijn heel veel stappen verder gegaan, door op een indrukwekkende manier het gebruik van de hele ruimte veel meer te beperken.  Dus je geeft minder uit aan huisvesting, maar ook minder aan energiekosten. En tegelijkertijd denken jullie na om de ruimtes zo goed mogelijk te gebruiken, door ze ook goed te bezetten door langer door te roosteren, soms ook in de vakanties. Dat vraagt veel ook van docenten om niet alleen de bedreigen er van in te zien, maar ook de kansen.”

Het gaat om kleine stapjes

Na afloop zei minister Bussemaker tegen ScienceGuide dat ook de hogescholen en universiteiten die nog niet zo enthousiast zijn over Beter Benutten veel van de HU kunnen leren. “Wat ze hier van kunnen leren is dat het om kleine stapjes gaat, die je vooral met elkaar moet zetten. Daarom is het heel goed dat alle OV-partijen maar ook de hogeschool, de universiteit, het academisch ziekenhuis hier samenwerken.”

Een voorbeeld is volgens de minister een aanpak om gezamenlijk roosters af te stemmen.  “Als studenten niet allemaal op het zelfde moment in de ochtend beginnen, maar de één een kwartier later dan de ander, dat kan al heel erg veel helpen. Wat zij verder van de Hogeschool Utrecht kunnen leren is dat ze hun gebouwen goed in moeten richten. Daardoor zij ook veel minder geld kwijt zijn aan huisvesting en energie en al die middelen kun je weer in docenten en laboratoria investeren.”

Maak je studenten blij

Maar er zijn ook andere voordelen, ook voor studenten, volgens de minister. “Daarnaast maak je studenten blij, door ze één dag in de week vrij te roosteren, want dan hoeven ze niet te reizen en kunnen ze ook andere dingen doen.”

De minister was dan ook hoopvol gestemd nu alleen al de Hogeschool Utrecht in staat is om per jaar €10 miljoen te besparen. De beoogde opbrengst van €200 miljoen van Beter Benutten zou dan langs deze lijn wel eens hoger uit kunnen vallen. “Dit is nog maar één hogeschool, één van de veertig hogescholen en veertien universiteiten. Als je deze rekensom maakt, dan halen we veel meer binnen dan het beoogde bedrag. Dus dit dwingt wel allemaal tot nadenken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK