HO-koepels beloven beterschap

Nieuws | de redactie
25 februari 2016 | De VSNU en de VH beloven minister Bussemaker om in de toekomst transparanter te declareren en zich vanaf nu aan de richtlijnen te gaan houden die toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft opgesteld. Dit naar aanleiding van een Inspectieonderzoek naar het declaratiegedrag van HO-bestuurders.

Naar aanleiding van berichten in de media in de zomer 2015 over declaraties en andere uitgaven heeft de minister de Inspectie een onderzoek laten uitvoeren naar het declaratiegedrag van HO-bestuurders. Uit het onderzoek is gebleken dat het declaratiegedrag niet transparant genoeg is.

Daarom adviseert de Inspectie aan de minister om “via de koepelorganisaties de bestuurders van de HO-instellingen op te roepen om tot transparante, uniforme en concrete voorschriften voor de declaraties te komen. Dit betreft ook de hoogte van de vergoedingen voor onder meer de reis- en verblijfskosten. De inspectie zal over twee jaar de naleving van de nieuwe voorschriften/normen door de instellingen opnieuw onderzoeken.”

Streven naar transparantie

Deze handschoen hebben beide HO-koepels opgenomen, zo laten zij aan de minister weten. De VH schrijft middels een brief aan de minister. “Met deze brief bevestigen wij dat de hogescholen zullen komen tot een uniforme aanpak. Juist het streven naar een transparante en zoveel als mogelijk uniforme verantwoordingspraktijk is de aanleiding geweest voor de Vereniging Hogescholen (VH) om een vernieuwde verenigingsafspraak te ontwikkelen. Wij sluiten daarbij aan bij de richtlijnen zoals verwoord in de brief van de toenmalige staatssecretaris Zijlstra.”

Daarom heeft de VH besloten om deze nieuwe afspraken te toetsen “op initiatief van het bestuur van de vereniging wordt de vernieuwde verenigingsafspraak de komende maand op praktische uitvoerbaarheid getoetst in overleggen met controllers en bestuurssecretarissen. Daarbij zal mede aan de hand van casuïstiek worden gestreefd naar een heldere en eenduidig toepasbare afspraak.”

Ook de VSNU heeft aan de minister laten weten dat zij in de toekomst transparanter zullen gaan declareren. En dat zij vanaf nu net als de VH zich aan de brief met richtlijnen van toenmalig staatssecretaris Zijlstra zullen houden. “Hierbij informeer ik u dat het Algemeen Bestuur van de VSNU heeft besloten dat alle universiteiten zich in hun verantwoording, ingaande vanaf de jaarverslagen 2015, uniform houden aan de richtlijnen zoals verwoord in de brief van de toenmalig staatssecretaris Zijlstra.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK