Kan het HO straks selecteren?

Nieuws | de redactie
22 februari 2016 | Krijgt naast het kunstonderwijs ook de rest van het HO selectie aan de poort? Bussemaker en Dekker overwegen een experiment waarin leerlingen met een eenzijdig cognitieve begaafdheid uit een lagere vo-onderwijssoort toegang zouden krijgen tot het HBO of WO.

Vandaag stuurde staatssecretaris Sander Dekker een brief naar de Kamer over het al veel besproken  maatwerkdiploma in het VO. kan straks bijvoorbeeld een havoleerling met een Franse achtergrond de studie Frans volgen op de universiteit, omdat deze student een uitstekende beheersing heeft van de Franse taal?

Zij deze geschikt achten

De VVD-bewindsman schrijft dat hij met minister Bussemaker nadenkt over een experiment. “Samen met de minister en de hogeronderwijsinstellingen overweeg ik een experiment te starten waarbij het hoger onderwijs leerlingen met een eenzijdig cognitieve begaafdheid uit een lagere vo-onderwijssoort kunnen aannemen, wanneer zij deze geschikt achten.”

Met dit experiment wordt de beslissing of een aspirant-student een opleiding kan volgen bij de instelling gelegd. “Zo zou een universiteit bijvoorbeeld een eenzijdig getalenteerde havo-gediplomeerde toegang kunnen geven tot een specifieke opleiding, wanneer hij meerdere en belangrijke aansluitende vakken op vwo-niveau heeft afgerond. Zo kan de instelling zelf bepalen welke kennis, vaardigheden en competenties deze leerling zich dan nog eigen moet maken om toegang te kunnen krijgen.”

Absoluut niet verlagen

De staatssecretaris drukt de Tweede Kamer op het hart dat met dit experiment het rendement van HBO en WO niet mag worden aangetast. Studiesucces en kwaliteit moeten onverlet blijven “Uitgangspunt daarbij is dat leerlingen alleen worden toegelaten als zij gegeven hun startniveau ook een goede kans maken op studiesucces in het hoger onderwijs. Wij willen het niveau van het hoger onderwijs door een dergelijk experiment absoluut niet verlagen. De minister en ik zijn in gesprek met de VO-raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU om de reikwijdte van een dergelijk experiment te bepalen. Ook de studentenorganisaties en het LAKS zullen hierbij worden betrokken.”

Sander Dekker stelt dat dit initiatief juist goed is voor het latere studiesucces van deze aspirant-studenten. “Het is gunstig als leerlingen in het voortgezet onderwijs vakken op een hoger niveau kunnen volgen en afsluiten, want dat verbetert de aansluiting op het vervolgonderwijs. Leerlingen hebben betere kansen op studiesucces in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs als zij hier met extra bagage binnenkomen.”

Het overleg van OCW met de koepels hierover zal nog de nodige haken en ogen kennen. De Vereniging Hogescholen heeft eerder al aangegeven niets te zien in dergelijke plannen. Een maatwerkdiploma vinden de hogescholen op zichzelf een goede gedachte, maar de consequenties voor hun toelatingsbeleid roept bij hen nog grote vragen op. Een dergelijke opzet leidt onherroepelijk tot de introductie van selectie aan de poort voor elke opleiding. De staatssecretaris lijkt dit in zijn nieuwe opzet feitelijk te erkennen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK