Knutselcontracten niet in het HO

Nieuws | de redactie
22 februari 2016 | Minister Asscher ontkent dat de wet Werk en Zekerheid op grote schaal wordt ontdoken door hogescholen en universiteiten. Zogeheten ‘knutselcontracten’ worden teruggedrongen. Zijn eigen partij, de PvdA, maakte zich hierover ongerust vanwege signalen die bij de UvA waren opgevangen.

In november meldde de Volkskrant dat universiteiten en hogescholen proberen onder het verbod op flexcontracten uit te komen. Dit zouden zij onder andere doen door een combinatie van een klein vast contract met een flexcontract, een ‘knutselcontract’. Bij de UvA zouden tientallen medewerkers dergelijke arbeidsvoorwaarden kennen, maar ook bij andere universiteiten als de VU en de Radboud Universiteit zou dit veel voorkomen.

Het wordt juist minder

In antwoord op Kamervragen van de PvdA meldt Asscher dat zijn ministerie contact heeft gehad met de UvA hierover. “In het artikel wordt onder andere gerefereerd aan de Universiteit van Amsterdam. Desgevraagd heeft deze universiteit aangegeven dat deze contracten in zeer beperkte mate voorkomen en dat als gevolg van de Wwz en de cao het gebruik hiervan zal afnemen. Hetzelfde effect zal gelden voor de andere universiteiten die in het Volkskrant artikel worden genoemd.”

Op vragen of en in hoeverre zulke contracten in overeenstemming zijn met de bepalingen uit de cao Nederlandse Universiteiten 2015-2016 geeft de minister aan dat dit niet een zaak van SZW is. “Het is niet aan ons om te oordelen of deze contracten in overeenstemming zijn met de bepalingen uit de genoemde cao maar aan cao-partijen zelf en uiteindelijk aan de rechter. Overigens is het hoger onderwijs terughoudend geworden met flexibele constructies vanwege de Wwz. Dit blijkt ook uit de nieuwe cao bepalingen die zijn aangepast aan de Wwz.”

Impact van de Wetenschapsvisie

Asscher wijst in dit verband op het belang van de  Wetenschapsvisie 2025  van het kabinet. Daarin is “aangekondigd dat de stabiliteit en de voorspelbaarheid van de financiële middelen van universiteiten worden vergroot in lijn met de aanbeveling van het IBO . Vanaf 2017 wordt het mogelijk gemaakt om in de bekostiging van het onderzoeksdeel van de universiteiten met driejarige gemiddelden te werken, zodat een wijziging in een jaar van bijvoorbeeld het aantal verleende graden niet direct leidt tot grote schommelingen in de bekostiging van onderzoek.

Tevens wordt in 2017 de bekostiging van de promovendi verlaagd van maximaal 24% naar een vast percentage van 20%. Omdat daardoor het budget in totaliteit niet meer fluctueert, ontstaat meer stabiliteit in de bekostiging van het onderzoeksdeel van universiteiten. Universiteiten kunnen daarmee beter voorzien wat de omvang van hun eerste geldstroom de komende jaren zal zijn. Dit kan ook leiden tot stabiele carrièrepaden in het hoger onderwijs en de wetenschap.”

De minister onderstreept dat de ontwikkeling in het HO juist de goede kant op gaat, wat betreft “contracten waarbij een contract voor onbepaalde tijd met een gering aantal uren gecombineerd wordt met één of meer tijdelijke contracten waarbij dezelfde werkzaamheden worden verricht als op basis van het contract voor onbepaalde tijd. Bij het antwoord op vraag zes is al aangeven dat er maatregelen zijn genomen die bij universiteiten kunnen leiden tot nog stabielere carrièrepaden in het hoger onderwijs. Die maatregelen hebben niet alleen betrekking op combinatiecontracten maar op alle tijdelijke contracten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK