MBO-raad zoekt voorzitter

Nieuws | de redactie
4 februari 2016 | De koepel van de ROC’s moet op zoek naar een nieuw boegbeeld. MBO-raad voorzitter Jan van Zijl vertrekt op korte termijn. Een opvolger is nog niet in beeld.

Het MBO gaat al enkele jaren door een diep dal. Regelmatig komen instellingen bestuurlijk, financieel en kwalitatief ernstig in de problemen. Noodsituaties hebben er toe geleid dat grote ROC’s als Amarantis en Leiden opgedoekt moesten worden en hun brokstukken bij andere MBO-instellingen moesten worden ondergebracht. Die reddingsoperaties kostten tientallen miljoenen en leidden tot groot banenverlies. Uit die reddingsoperaties trok bijvoorbeeld Amarantis-saneerder Marcel Wintels enkele harde lessen.

Nieuwe richting voor MBO

Daarnaast leven er grote zorgen over studiesucces en perspectief van de MBO-student. De meest recente analyses laten zien dat bij hun doorstroom naar het HBO de uitval bijzonder groot is en de ontwikkeling eerder verslechtert dan verbetert. MBO-raad voorzitter Jan van Zijl leek bij de presentatie daarvan bij de jaaropening van de Hogeschool Rotterdam niet erg onder de indruk van die trends. Hij benadrukte dat er grosso modo niet zo veel aan de hand leek en dat het MBO vooral successen boekt.

Tegelijkertijd was minister Bussemaker doende de toekomstige ontwikkeling van deze sector een nieuwe richting te geven. OCW wil het MBO aanzetten tot taakverdeling en concentratie van opleidingen, sterker afgestemd op de omgeving en de regionale arbeidsmarkt. Ook zouden de ROC’s overzichtelijker moeten worden door zich te reorganiseren in middelgrote vakcolleges, die in federatieve vorm hergegroepeerd zouden kunnen worden in nieuwe MBO-instellingen.

De reacties hierop vanuit de MBO-raad waren voor de minister niet erg constructief. Bussemaker mag nu hopen een nieuwe start in betere verhoudingen. Haar partijgenoot, oud-PvdA-secretaris en Kamerlid Jan van Zijl stapt op korte termijn op als voorzitter van de MBO-raad. Hij zal tijdelijk worden vervangen door één van de andere bestuursleden.

Een zinvolle overstap

De opvolging van Van Zijl is nog in nevelen gehuld. In het Haagse klinkt wel al één naam die de bestuurlijke situatie zou kunnen verbeteren en nieuw elan geven. De vroegere collegevoorzitter van het ROC in Twente, Hans Schutte, is momenteel DG op het ministerie van OCW en onder meer belast met het lastige MBO-dossier.

Schutte zou een zinvolle overstap kunnen maken, ook al omdat zijn partij, de VVD, groot belang hecht aan een forse herijking van de aanpak binnen en de organisatie van het MBO. Voor Bussemaker zou zo’n overstap bovendien het voordeel hebben, dat zij een geestverwant en vertrouweling als DG voor hoger onderwijs kon benoemen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK