Meer ruimte voor student in medezeggenschap?

Nieuws | de redactie
3 februari 2016 | Het Kamerdebat over de ‘Wet Versterking Bestuurskracht’ gaat vandaag de tweede termijn in. De jongeren van het CDA en de CU roepen op studenten centraler te stellen. Vinden zij weerklank in de Kamer voor het plan om ook een student in benoemingscommissies te zetten?

Samen met het ISO en de LSVb doen het CDJA en Perspectief (de CU-jongeren) een dringende oproep voor een hoger onderwijsmodel waarin studenten meer centraal staan. Voor de organisaties is het van groot belang dat er binnen het hoger onderwijs beter wordt geluisterd naar studenten. De organisaties willen onder meer dat de student meer invloed krijgt op benoemingen van bestuurders.

Toegang tot informatie

CDJA-voorzitter Julius Terpstra spreekt de hoop uit dat het CDA en de ChristenUnie zich aansluiten bij de plannen van de jongerenorganisaties. “Door invoering van het sociaal leenstelsel steken studenten zich in torenhoge studieschulden voor een studie of tweede opleiding. Het minste wat daar tegenover kan staan zijn sterke studenten- en universiteitsraden die toetsen of de kwaliteit van de onderwijsinstelling goed is.”

Om de medezeggenschap goed te laten functioneren is het verder van belang dat studenten toegang krijgen tot de informatie die ze nodig achten. Het CDJA en Perspectief steunen daarom het amendement van GroenLinks en de PvdA over het versterken van de informatiepositie van de medezeggenschap. Voorzitter van Perspectief, Erik-Jan Hakvoort: “Een medezeggenschapsraad kan momenteel al wel informatie opvragen, maar in de praktijk blijkt het lastig om ook echt alle benodigde informatie tijdig en volledig van bestuurders te ontvangen. Dit informatierecht repareert dat.”

Steun bij CU en CDA

Het ISO, LSVb, CDJA en Perspectief lijken inderdaad steun te vinden in de Tweede Kamer. Zowel het CDA als de ChristenUnie lijken het voorstel te steunen om naast een medewerker ook een student plaats te laten nemen in een benoemingscommissie voor bestuurders. Dit plan zou op deze manier wel eens op een Kamermeerderheid af kunnen stevenen.

De ChristenUnie reageert positief op de oproep tot meer invloed van studenten. “Het bestuur moet besturen, maar niet op basis van macht, maar op basis van overtuiging en steeds vanuit het onderwijs. Studenten, leerlingen en leraren centraal. Ik vind het daarom belangrijk dat de medezeggenschap gezond weerwoord kan bieden en dat de werkvloer nauw verbonden is met de top van onderwijsinstellingen,” stelt CU-Kamerlid Eppo Bruins.

Bruins: “Goed onderwijs kun je niet van bovenaf ‘managen’. Daar is een sterke betrokkenheid van onderaf voor nodig. Ik wil daarom dat medezeggenschapsraden beter worden ondersteund. Ik wil dat het personeel en studenten een plek krijgen in de sollicitatiecommissie voor de Raden van Bestuur. En opleidingscommissies moeten de status van medezeggenschapsraad krijgen. Tot slot is het goed dat collegegeldvrij besturen wordt ingevoerd voor voltijd studentbestuurders.”

Ook het CDA lijkt genegen tegemoet te komen aan de wensen van studenten. Michel Rog spreekt zelfs van een ‘nationale feestdag voor de inspraak’. Rog zegt te begrijpen dat studenten zich zorgen maken over de verslechterde positie die zij hebben door onder andere het leenstelsel en wil hen daarin tegemoet komen. Toch waakt het CDA-Kamerlid nog altijd voor doorgeslagen democratiseringsdenken in het hoger onderwijs. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK