OCW vreest rommelpot

Nieuws | de redactie
9 februari 2016 | Minister Bussemaker is bezorgd dat de stemmingen vandaag over de amendementen op de Wet Versterking Bestuurskracht uitloopt op schadelijke wetgeving met dubbelingen en tegenstrijdigheden. Dat zou een akkoord in de Eerste Kamer ernstig in gevaar kunnen brengen. Zij vraagt nu al om een tweede lezing van deze wet.

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht. Er zijn ruim veertig amendementen ingediend om de wet op onderdelen aan te passen. Het is nog niet zeker welke van de amendementen een meerderheid kunnen halen. Zij zou dan door een waakzame Eerste Kamer gedwongen kunnen worden met een novelle haar wetsvoorstel helemaal over te doen. Onlangs was de Senaat ook al zeer streng bij de mediawetgeving van haar OCW-collega Dekker.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister: “Voorafgaand aan het debat, tijdens het debat maar ook nu nog worden ingediende amendementen vervangen door inhoudelijke of technisch gewijzigde amendementen.”

Onderlinge strijdigheid

De minister geeft dan aan dat niet te overzien is wat de gevolgen van de stemmingen zullen zijn. “Als tijdens de stemming op dinsdag 9 februari 2016, zowel over de amendementen als over het wetsvoorstel als geheel wordt gestemd, is nog niet goed te overzien wat de impact op het wetsvoorstel is van het grote aantal amendementen, en hun mogelijke overlap of onderlinge strijdigheid.”

De minister daarom bij de Kamer de gedacht neer om een soort tussenfase in de behandeling in te lassen, waarbij de eindstemming voorlopig wordt opgeschort. “Om te voorkomen dat er onzorgvuldige wetgeving tot stand komt en achteraf via de weg van een novelle of aparte wetgeving reparatie moet plaatsvinden, verzoek ik uw Kamer, te overwegen om bij de afhandeling van dit wetsvoorstel een tweede lezing op het wetsvoorstel toe te passen.”

Dit geeft OCW de gelegenheid preventief in te grijpen in het wetsvoorstel voordat het na stemming in de Tweede Kamer met allerlei onvolkomenheden in de Eerste Kamer moet worden verdedigd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK