Onderwijs als teamsport

Nieuws | de redactie
3 februari 2016 | Overal in het HBO wordt geworsteld met het vraagstuk van studiesucces. Ron Bormans ziet kans in krachtenbundeling, zowel intern als tussen de hogescholen. “We hebben een probleem, een groot probleem, maar ook de kennis in huis om het probleem op te lossen!”

In zijn weekblog op de website van Hogeschool Rotterdam gaat haar collegevoorzitter in op de moeilijkheden rond uitval en vertraging in de studieloopbaan in het HBO . “Elke hogeschool wordt geconfronteerd met het feit dat studenten het moeilijker vinden om af te studeren en studenten die in relatief grotere getalen uitvallen.” In de Randstad hebben de hogescholen daarom de handen ineengeslagen om dit vraagstuk aan te pakken.

Haal het niet van ver

“De hogescholen investeren ieder voor zich in onderzoek om greep op het vraagstuk te krijgen en vandaag hebben we de mensen bijeengebracht van de onderscheiden hogescholen die de kennis in huis hebben of gaan ontwikkelen,” schrijft Bormans die op bezoek is geweest bij Inholland om te zien hoe bestuurders, onderzoekers en lectoren hun kennis met elkaar delen.

Kennis over studiesucces hoeft echter niet altijd buiten de deur worden gehaald. “Haal het niet van ver, ook in die zin dat we nog heel veel van elkaar kunnen leren binnen de hogeschool,” ziet Bormans. In dat kader is de hogeschool daarom begonnen om gesprekken te voeren met opleidingen die het op specifieke kwaliteitsindicatoren goed doen. Wat werkt? Waarom? En wat kunnen andere opleidingen in de hogeschool daar van leren?

Team moet staan als een huis

Onder aanvoering van collegelid Angelien Sanderman en ondersteund door een lector begeleidingskunde en een coördinator studiesucces van de Pabo, gaat Sanderman het gesprek aan met docenten en onderwijsmanagers van tien opleidingen in de hogeschool die op verschillende facetten goed scoren. Die gesprekken zullen worden opgetekend om uiteindelijk ter inspiratie rond te gaan bij alle opleidingen in Rotterdam.

Uit de gesprekken blijkt dat onderwijs in grote mate een teamsport is. “Het team moet staan als een huis,” ziet Sanderman. Of het nu bij de opleiding logopedie is, of bij elektrotechniek, het team komt altijd als eerste naar voren in de gesprekken. Dat lijkt evident, maar er zijn vervolgens nog vele wegen die leiden naar een succesvolle opleiding, zo laten de gesprekken zien. “We moeten van elkaar leren, op het niveau van de opleiding, de hogeschool en het HBO als totaliteit,” concludeert Bormans.

U leest het blog van Ron Bormans hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK