PVV eist ontslag UvT-hoogleraar

Nieuws | de redactie
29 februari 2016 | De PVV eist bij minister Bussemaker het ontslag van Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Dit naar aanleiding van uitspraken van Frissen bij de Limburgse omroep L1. Frissen zei daar dat "Geert Wilders appelleert aan het fascistische discours en daar moeten we tegen in opstand komen".

Paul Frissen zei bij de Limburgse omroep ook dat Wilders bevolkingsgroepen apart zet en suggereert dat ze moeten worden uitgezet. “Het demoniseren van minderheden, het wij/zij denken, is het klassieke fascistische verhaal door de geschiedenis heen. Alle politieke partijen moeten hem aanvallen. En dat wordt maar in beperkte mate gedaan.” Deze en andere uitspraken waren voor Harm Beertema (PVV) reden om Kamervragen aan minister Bussemaker te stellen. Beertema wil dat Frissen door de Raden van Toezicht wordt ontslagen als hoogleraar en als decaan van de Nederlandse School van Openbaar bestuur.

U leest hieronder de Kamervragen van Harm Beertema.

“Schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) aan minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) naar aanleiding van het interview ‘Alle politieke partijen moeten Wilders aanvallen’

1.)

Bent u bekend met de uitspraken van de decaan van de NSOB, de hoogleraar Paul Frissen, die hij deed in een interview “Alle politieke partijen moeten Wilders aanvallen” op 1Limburg(*) ?

2.)

Vindt u met ons dat een decaan van de NSOB, die verreikende invloed heeft op het denken en handelen van hoge ambtenaren, geen ideologische uitspraken kan doen zonder enige wetenschappelijke grond zoals “De bijl aan de wortel van onze democratie. Hij (Wilders) had onmiddellijk gecorrigeerd moeten worden. Dit is hartstikke gevaarlijk.” Zo nee, waarom niet?

3.)

Bent u het met ons eens dat dergelijke stigmatiserende uitspraken van een autoriteit als professor Frissen bijdragen aan een klimaat van demonisering en daarmee tot een verhoogd risico op een terroristische aanslag zoals we dat gezien hebben ten tijde van de moord op Pim Fortyun op 6 mei 2002? Zo nee, waarom niet?

4.)

Vindt u met ons dat de heer Paul Frissen niet meer te handhaven is als hoogleraar aan de universiteit Tilburg en als decaan van de NSOB? Zo ja, bent u bereid er bij de respectievelijke Raden van Toezicht op aan te dringen gepaste actie te ondernemen om de heer Frissen uit zijn functies te ontheffen? Zo nee, waarom niet?”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK