Studieschuld lastig punt voor SZW

Nieuws | de redactie
5 februari 2016 | De Kamer is bezorgd over de positie van jongeren op de woningmarkt, nu de Vereniging Eigen Huis wil dat studieschulden BKR-geregistreerd worden. Men wil dat staatssecretaris Klijnsma (SZW) actie onderneemt, maar zij gaat toch liever eerst nog te rade bij de ministers Blok en Bussemaker.

De Kamer greep het debat over de schuldenproblematiek van huishoudens aan om aandacht te vragen voor de positie van jongeren op de woningmarkt. Dit naar aanleiding van het bericht van Vereniging Eigen Huis om de studieschulden BKR te registeren. Dit omdat veel jongeren bij het afsluiten van een hypotheek niet de hoogte van de studieschuld melden en daardoor betalingsrisico’s lopen. Ook de bankwereld gaf eerder al aan zorgen te hebben over de effecten van de schulden dankzij het studievoorschot.

De staatssecretaris van SZW zit duidelijk in haar maag met deze nieuwe factor in de schuldenproblematiek en de gevolgen daarvan voor haar beleid. Zij wees het verzoek om de studieschulden te registeren niet af, maar wilde dit nog wel afstemmen met OCW.

Als je eerlijk bent, ben je de klos

Carola Schouten (ChristenUnie) wilde van Klijnsma weten wat zij hier gaat doen. “De Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen en dat kan ik mij voorstellen, maar het registreren bij het BKR kan ook meteen betekenen dat jongeren helemaal geen huis meer kunnen gaan kopen. Tegelijkertijd is de situatie op dit moment dat als je eerlijk toegeeft dat je schulden hebt, je de klos bent maar dat als je het verzwijgt, je er nog mee wegkomt; dat is een oneerlijkheid die ook niet moet mogen.”

“Is de staatssecretaris bereid om hiernaar te gaan kijken, in de zin dat ofwel het principe gelijke monniken, gelijke kappen geldt, waarbij iedereen wordt geregistreerd en nagegaan wordt hoe op een andere manier jongeren kunnen worden geholpen op de woningmarkt, ofwel we met z’n allen gewoon accepteren dat er een groep steeds meer in de problemen gaat komen wat door het studiestelsel is ontstaan?”

Geen krediet als zodanig

En deze zorg bleek niet alleen te bestaan bij de ChristenUnie. “Je kunt het immers een studievoorschot noemen, en daarmee zeggen dat het geen lening is en het niet bij het BKR geregistreerd hoeft te worden, maar als Vereniging Eigen Huis zegt dat er hierdoor grote problemen gaan ontstaan, dan heeft deze staatssecretaris in haar verantwoordelijkheid voor armoedeschulden wel een verantwoordelijkheid om tegen haar collega van Onderwijs te zeggen: ‘ja, ik denk dat de Vereniging Eigen Huis een punt heeft en dat dit geregistreerd moet worden,’” stelde Heerma van het CDA.

Klijnsma wees in haar reactie op de informatieplicht aan de kant van de hypotheekaanvrager, maar vroeg ook aandacht voor het standpunt van OCW. “Studieschuld is natuurlijk geen krediet als zodanig. Vanuit de zorgplicht van banken zijn banken natuurlijk verplicht om inzicht te hebben en te verkrijgen in de financiële positie van de aanvrager. De aanvrager heeft op zijn beurt informatieplicht. Hij kan simpelweg een overzicht vanuit Mijn DUO uitdraaien en aan de bank doen toekomen. Ik weet dat de collega van OCW geen voorstander is van registratie, maar als de beide leden van de Kamer dit in een debat met die collega nog eens zouden willen aankaarten, dan kan dat natuurlijk altijd.”

Dit antwoord was voor Schouten niet genoeg en zij diende dan ook de volgende motie in:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende dat jongeren die een woning kopen later in de problemen kunnen komen met het betalen van hun hypotheek als studieschulden buiten beeld blijven;

voorts overwegende dat er een oneerlijk verschil ontstaat in de mogelijkheden op de koopmarkt tussen jongeren die wel en jongeren die niet hun studieschuld melden;

verzoekt de regering om te onderzoeken op welke wijze studieschulden van jongeren inzichtelijk kunnen worden gemaakt en welke maatregelen nodig zijn om de positie van jongeren op de (koop)woningmarkt daarbij te versterken, en gaat over tot de orde van de dag.”

De staatssecretaris gaf aan dat Schouten deze motie beter kon aanhouden, omdat zij nog moest sonderen bij de ministers Blok van Wonen en Bussemaker van OCW.  “De motie van mevrouw Schouten regardeert natuurlijk de collega’s Bussemaker en Blok. Ik moet de motie formeel dus ontraden. Materieel zou ik kunnen zeggen: wellicht kan de indienster de motie aanhouden zodat ik even kan sonderen bij beide collegae.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK