VVD botst op minister OCW

Nieuws | de redactie
22 februari 2016 | De VVD neemt geen genoegen met de moeizame voortgang rond de experimenten met HO-vraagfinanciering. Men zet druk op de minister en de hogescholen om meer te doen en vlotter te werk te gaan bij de sectoren ICT, Techniek, Zorg en Welzijn, om een serieuze opzet uit te kunnen proberen.

Na een pittig debat in de Kamer heeft VVD-woordvoerder Anne-Wil Lucas bij haar inmiddels aangenomen motie de zaak op scherp gezet. De tekst daarvan maakt dat helder:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de Kamer is afgesproken dat er experimenten met vraagfinanciering komen voor zowel de sectoren techniek en ICT als de sectoren zorg en welzijn;

constaterende dat vooralsnog alleen in de sectoren techniek en ICT voldoende animo is voor de experimenten;

overwegende dat om een goed beeld te krijgen of vraagfinanciering inderdaad leidt tot meer deelname aan en maatwerk voor deeltijdopleidingen, een breed experiment nodig is;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat ook het experiment in de sectoren zorg en welzijn snel van de grond komt, en de Kamer hierover uiterlijk Prinsjesdag 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aspirientjes

De minister liet het daar niet bij zitten. Zij had van de coalitiepartner al moeten horen dat “het aan deze minister is om de erfenis van Leven Lang Leren meer te laten zijn dan wat halve experimenten met vraagfinanciering. Pilots en experimenten, helaas zijn het pleisters en aspirientjes, geen grote stappen voorwaarts.”

Daarop zei zij puntig: “Ja, inderdaad, er wordt al te lang gepraat, als ik kijk naar mijn voorgangers op OCW die hier mee bezig zijn geweest. Staatssecretaris Rutte van 2004 tot 2006, met een plan voor leerrechten. Dat plan is gestrand. Staatssecretaris Zijlstra van 2010 tot 2012. Hij heeft een beleidsbrief gestuurd voor een pilot met vraagfinanciering. Die is toen niet tot stand gekomen.”

“Het komt nu wel tot stand bij techniek en ICT en volgend jaar bij zorg en welzijn. U mag allemaal vinden dat het niet genoeg is, ik zou ook meer willen, maar ik stel vast dat er wel degelijk stappen worden gezet.“

U mag het zo lezen

Bij de behandeling van de moties liet Bussemaker blijken nog helemaal niet van plan te zijn te wijken. Over het voorstel van Lucas zei zij  dat zij “motie op stuk nr. 59 moet ontraden, hoewel ik het helemaal met de indieners eens ben dat het wenselijk is dat wij ook in de zorg een experiment met vraagfinanciering snel van de grond krijgen.”

“In het dictum wordt mij gevraagd de Kamer uiterlijk voor Prinsjesdag 2016 te informeren over de manier waarop het experiment van de grond komt. Ik heb al gezegd dat ik graag bereid ben om de Kamer met Prinsjesdag over de stand van zaken te informeren. In die zin is de motie naar mijn idee overbodig. Als ik de motie zo moet begrijpen dat ik al op Prinsjesdag precies moet informeren hoe de experimenten vraagfinanciering in de sectoren zorg en welzijn eruit gaan zien, dan moet ik haar ontraden, want dat acht ik niet mogelijk.”

“We gaan nu een regisseur aanstellen, die de verbindende schakel zal vormen tussen hogescholen, brancheorganisaties en lokale werkgevers. Die zullen dan de experimenten samen van de grond moeten trekken zodat ze in 2017 van start kunnen gaan. Daarover kan ik de Kamer in februari 2017 informeren.”

De VVD noemde daarop “de toezeggingen niet geheel duidelijk op dit punt.” Wat betreft de tekst van de motie zei Lucas daarop dat “de minister haar zo mag lezen dat ze ons voor Prinsjesdag over de voortgang van het experiment informeert. Bussemaker rondde toen zo af: “Ik dacht dat ik dat had toegezegd. Als ik dat niet heb gedaan, dan is het oordeel over deze motie aan de Kamer.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK