Wat wil student van honours?

Nieuws | de redactie
1 februari 2016 | Hoe beleven excellente studenten hun honoursprogramma? Onderzoek van CHEPS laat zien wat excellente studenten drijft en inspireert. Wat opvalt is dat de studenten veelal extrinsiek gemotiveerd zijn en de wil extra te betalen voor honours laag is.

CHEPS-onderzoekers Renze Kolster, Ben Jongbloed en Lisa van Dijk deden onderzoek bij 259 studenten in honoursprogramma’s aan Nederlandse universiteiten. Op basis daarvan onderscheiden ze drie typen studenten: 1) task-committed 2) above-average ability en 3) creatieve. Die drie soorten studenten hebben ieder zeer verschillende visies op hoe honoursprogramma’s idealiter ingericht worden.

Drie typen studenten

Die drie typen studenten hebben verschillende wensen van een honoursprogramma. Zo wil de task-commited student graag dat de student centraal staat in het onderwijs, rekent de above-average ability student op selectief en kleinschalig onderwijs dat alleen de besten toelaat en wil de creative student graag kennismaken met een veelheid aan disciplines die in een regulier curriculum niet aan bod komen.

Uit het onderzoek van CHEPS blijkt dat het uitdagen van bepaalde studenten buiten het reguliere curriculum wel degelijk meerwaarde biedt. Belangrijk is het dat universiteiten en hogescholen die plannen hebben voor een honours programma goed kijken hoe ze dit toesnijden op de verschillende soorten studenten. “Logische doelstelling zou zijn te verzekeren dat iedere student zijn eigen soort honours krijgt.”

Liever niet extra betalen

Hoewel er verschillen zijn in studenten, lijkt het er op dat de meeste studenten die in honoursprogramma’s deelnemen voornamelijk extrinsiek gemotiveerd zijn. Toekomstperspectieven spelen een grote rol. “Instellingen kunnen een beroep doen op intrinsieke motivatie om extra kennis en kunde op te doen, maar moeten niet vergeten ook de extrinsieke motivatie aan te spreken. Die richt zich op de kansen van studenten hun onderwijscarrière voort te zetten bij topinstituten en/of de toekomstige voordelen die een honoursprogramma later kan bieden op de arbeidsmarkt.”

Wat de onderzoekers ten slotte opvalt is dat bij de excellente studenten weinig bereidheid is om extra in de buidel te tasten voor honoursonderwijs. “Instellingen moeten daarom voorzichtig zijn in hun overwegingen bij het effectief en duurzaam het inzetten van de financiële middelen voor honoursonderwijs.”

Het hele onderzoek is hier te lezen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK