Agenda van HBO met eigen regio

Nieuws | de redactie
21 maart 2016 | Hoe wordt een regio een lerend gebied? Gelderland gaat dit met de HAN samen structureel uitwerken. Met een nieuwe samenwerkingsagenda willen zij “de economie, technische ontwikkelingen, de gezondheidszorg en het leefklimaat in de provincie naar een nog hoger plan tillen.”

Het nieuwe instellingsplan van de HAN richtte zich al nadrukkelijk op de ontwikkeling van kwaliteitsafspraken met de omgeving en stakeholders van het HBO in de regio. Minder Haags wilde men de inhoud van zulke afspraken maken en ze doelgerichter om de relevante omgeving invullen. Paul van Meenen (D66) zei daar bij de presentatie over: “Dit is volstrekt illegaal, wat u hier doet. Zo denken vast velen in Den Haag, want lokaal afspraken vastleggen zonder dat de minister mee tekent, dat kan niet deugen. ‘Wij beleidsmakers zijn immers de partij die dat allemaal mag betalen.’ Ik vind wat hier gebeurt juist een grote kracht laten zien. Samen laat men hier zien: dit is onze hogeschool.”

Kennisuitwisseling op zwaartepunten

Dit werkt men nu concreet verder uit met onder meer de provincie Gelderland. Die tekent met de HAN op 22 maart een convenant voor een samenwerkingsagenda 2016-2019. Hiermee spreken beide partijen uit de samenwerking rond de volgende thema’s te intensiveren: Health, Sustainable Energy en Environment en Smart Region. Deze thema’s zijn de zwaartepunten van de HAN en sluiten nauw aan op de provinciale sociaaleconomische agenda. Provincie en HAN vinden dat kennisuitwisseling en het gebruiken van elkaars netwerk, kwaliteiten en mogelijkheden hier een grote bijdrage aan kunnen leveren.

Health is met 50.000 arbeidsplaatsen en een grote concentratie van instellingen een belangrijke sector voor Gelderland. De Provincie Gelderland en de HAN ondersteunen en ondernemen activiteiten gericht op het vergroten van de maatschappelijke en economische waarde van deze sector. Hierbij kan worden gedacht aan betrekken van:

-Innovatieve MKB bij ontwikkelingen in de zorg
-Versterken van ondernemerschap in de zorg
-Ontwikkeling van zorglogistiek

Energie en slimme regio

Voor het beleid van de provincie zijn bovendien nog de volgende speerpunten van belang zijn: vermindering van energieverbruik, hernieuwbare energie en innovatie. Daar gaat men samen ook verder aan bouwen, want duurzame energie is eveneens een speerpunt van de HAN. Dit levert daarbij nieuwe onderwerpen binnen het thema Sustainable Energy en Environment waar samenwerking mogelijk is.

Smart Region is het zwaartepunt waarbinnen men kan gaan werken aan het ontwikkelen van een regio waar het goed werken, wonen, leren en recreëren is. Samenwerking richt zich bijvoorbeeld op mobiliteit, logistiek, bereikbaarheid, versterken van ondernemerschap en ‘groeiers’ en sociale innovatie.

Van Meenen zei tegen ScienceGuide over deze voornemens al: “Laat elke ROC en hogeschool zo’n akkoord met de omgeving sluiten als de HAN nu doet. Daar hebben ze Den Haag en OCW helemaal niet bij nodig. De overheid heeft te bewaken of de basiskwaliteit voldoet. Daarop volgt de beslissing ‘wel bekostigen’ of ‘niet bekostigen.’ Echt, het is niet zo ingewikkeld. Dat maken wij er alleen maar van.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK