Data studiekeuze omstreden

Nieuws | de redactie
15 maart 2016 | Studiekeuze123 laat de forse kritiek op de juistheid en onpartijdigheid van zijn data en informatie voor aspirant-studenten niet op zich zitten. “Het gros van de WO-bachelors begeeft zich niet onmiddellijk op de arbeidsmarkt, maar volgt eerst een WO-master. Er is [sic] dus nauwelijks arbeidsmarkt-data voor WO-bachelors.”

Men vindt, dat men zeer snel de geconstateerde fouten in de WO-gegevens heeft gerepareerd en nu bezig is meer blijvend de perikelen achter zich te laten. “In mei vindt de jaarlijkse update plaats van de Studiebijsluiter waarin voor de arbeidsmarkt geüpdatete en gecorrigeerde gegevens zullen worden opgenomen. Bij de nieuwe publicatie worden alle indicatoren uit de Studiebijsluiter geactualiseerd.”

“Er wordt gezocht om een betere aansluiting van het gegeven ‘Arbeidsmarkt’ op de Studiebijsluiter op te nemen. Daarvoor zijn de VSNU, Studiekeuze123, Vereniging Hogescholen, de studentenorganisaties en arbeidsmarktexpert ROA in gesprek.”

Beter van dienst

Dat de prognoses van het ROA niet actueel zijn en niet bruikbaar worden verwerkt, werpt Studiekeuze123 verre van zich. Integendeel, stelt men. “Het gros van de WO-bachelors begeeft zich niet onmiddellijk op de arbeidsmarkt, maar volgt eerst een WO-master. Er is [sic] dus nauwelijks arbeidsmarkt-data voor WO-bachelors.”

“De HBO- en WO bachelors worden daarom samengenomen waarbij Studiekeuze123 de uitgangspunten volgt die bijvoorbeeld ook door CBS gehanteerd worden. Een WO-bachelor wordt binnen die systematiek gelijkgesteld met een HBO-bachelor. Door het samenvoegen van WO- en HBO-bachelors is het mogelijk om ook op bachelorniveau een prognose is te geven om zodoende de studiekiezer beter van dienst te zijn.”

Minister Bussemaker is niettemin kritisch gestemd. Zij geeft aan, dat OCW scherp gaat volgen of en hoe de gegevens voor aspirantstudenten verbeterd zullen worden. De Kamer zal hier binnenkort nog nader op ingaan, zo blijkt inmiddels.

Transparantie invullen

De VH wijst er in dit verband op, dat de gegevens van de HBO-monitor elk jaar geactualiseerd worden. “Het is dus niet juist dat de ontwikkeling van nieuwe data stagneert. Iedereen, dus ook aanbieders als de Keuzegids of Elsevier, kan deze data zelf analyseren en gebruiken. Wij delen overigens de wens dat ook het particuliere hoger onderwijs de data beschikbaar stelt over studiesucces en slagingspercentages.”

In het HBO hecht men aan het voortbestaan van de bestuurlijke constructie achtrer Studiekeuze123, ondanks de kanttekeningen die hierbij vanuit de studentenorganisaties worden geplaatst. “Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief  van de aanbieders van hoger onderwijs en de studentenorganisaties, gesteund door het Ministerie van OCW.  Het initiatief was een belangrijke stap richting transparantie, en samen zijn we er voor verantwoordelijk dat we dat die transparantie zo goed mogelijk invullen; daarom moet Studiekeuze123 ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK