De plus van wereldwijd talent

Nieuws | de redactie
4 maart 2016 | Nederland profiteert van het internationaal talent, dat hier komt promoveren. Zij compenseren de investeringen in hun studie zelf al en zorgen voor extra welvaart en innovatie door hun werk en verblijf in ons land. Het CPB berekent, dat deze promovendi beter verdienen dan hun Nederlandse collega’s en vaker in de private sector actief zijn.

In het rapport ‘De economische effecten van buitenlandse promovendi’ stelt het CPB vast, dat het opleiden van buitenlandse promovendi voor ons land positief doorwerkt. “Zij vormen geen kostenpost voor de Nederlandse overheidsfinanciën.” Integendeel, want  de belastingafdrachten van buitenlandse gepromoveerden die in Nederland blijven werken, compenseren de gemaakte kosten tijdens het promotietraject.

De economische effecten van buitenlandse promovendi hangen af van verschillende factoren. Buitenlandse promovendi kunnen bijdragen aan de (kennis-)productie in een land en hebben gevolgen voor de overheidsfinanciën. Voor de overheidsfinanciën zijn kosten verbonden aan het opleiden van de promovendi, maar deze kunnen later worden terugverdiend via belastingafdrachten van gepromoveerden die in het land blijven werken.

Blijfkansen

Of een land per saldo profiteert, is afhankelijk van de blijfkansen en latere lonen van de promovendi. Daarnaast kunnen buitenlandse promovendi via onder meer spillovers en de inbreng van nieuwe ideeën breder bijdragen aan de Nederlandse welvaart. Deze bredere welvaartseffecten zijn moeilijk kwantificeerbaar.

Daarbij wijst het CPB erop, dat de kosten voor het opleiden van buitenlandse promovendi in ons land relatief hoog zijn, omdat zij als werknemer in dienst zijn van de universiteit. Maar die kosten blijken de moeite waard te zijn. Al op kortere termijn staat hier namelijk een maatschappelijke bijdrage tegenover in de vorm van de uitgevoerde onderzoeks- en onderwijstaken. Tijdens het promotietraject worden vaardigheden geleerd die op lange termijn betere perspectieven op de arbeidsmarkt kunnen bieden.

Over de gehele levensloop zijn de jaarlijkse inkomsten van gepromoveerden gemiddeld ongeveer 6% hoger dan die van afgestudeerden met alleen een masterdiploma. De impact daarvan neemt toe naar mate meer van die internationale talenten in ons land blijven werken aan wetenschap en innovaties. Tien jaar na het afronden van de promotie blijkt 32% van de buitenlandse promovendi nog in Nederland te werken.

Die gunstige ontwikkeling wordt nog versterkt door het feit, dat buitenlandse gepromoveerden relatief vaak werkzaam zijn in de private sector. Bovendien hebben zij gemiddeld een hoger loon dan Nederlandse gepromoveerden. Het substantiële aandeel blijvers en de hoge lonen van buitenlandse promovendi zorgen ervoor dat de opleidingskosten worden terugverdiend door de Nederlandse overheid.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK