Deltaplan voor wiskunde

Nieuws | de redactie
22 maart 2016 | Met een 'wiskundehuis' willen de universiteiten een geïntegreerde aanpak van onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding en innovatie in dat vakgebied realiseren. “Het water staat de docenten niet aan de lippen, maar is boven hun kruin uit gestegen.”

Minister Bussemaker ontving het ‘Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde’ uit handen van de legendarische oud-rector van de TU Delft, Jacob Fokkema. Zij kondigde aan van de installatie van een Wiskunderaad die het plan gaat implementeren en zegde steun toe voor de uitbouw van  de onderzoekschool Mastermath.

Het aantal wiskundestudenten is in Nederland krachtig gegroeid. Die plus van de bètatech-promotie heeft wel een keerzijde: de omvang van de wiskundestaf stagneert en het fundamentele wiskundeonderzoek raakt in de knel. “We zijn heel blij met de aandacht voor ons vak. Maar al die studenten verdienen goed onderwijs en daar is het aantal docenten nu niet op afgestemd. Het water staat de docenten niet aan de lippen, maar is boven hun kruin uit gestegen, en daarmee komt het onderzoek in gevaar”, zegt professor Jan Karel Lenstra, vicevoorzitter van de commissie.

Fundamenteel verschil maken

Het blijkt daarbij, dat de bijdrage van de wiskunde aan de topsectoren en Europese programma’s achter blijft. Het Deltaplan komt daarom met een voorstel voor een integraal pakket aan maatregelen: profilering van het wiskundeonderzoek via vier wiskundeclusters, verdere samenwerking in het universitaire onderwijs, vernieuwing van de lerarenopleiding, aandacht voor het innovatieve vermogen van de wiskunde en voor een sterke organisatie van de discipline.

Deze integrale aanpak, in de vorm van een ‘wiskundehuis’, moet tevens helpen om vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda aan te pakken. Met het Deltaplan zal wiskunde ook een stevigere rol spelen in de publiek-private samenwerking met onder andere het bedrijfsleven. “Het plan straalt de eenheid en kracht uit die van wezenlijk belang zijn voor verandering en daarmee ontwikkeling en vernieuwing. Het zal de wiskundigen in staat stellen een fundamenteel verschil te maken”, zegt Fokkema.

Een cruciale rol moet de uitbouw van de Nederlandse onderzoekschool Mastermath gaan spelen, alsmede het verder consolideren van de vier bestaande wiskundeclusters. Door onderzoeksscholen Mastermath en WONDER samen te brengen, wordt één nationale onderzoeksschool gecreëerd. Deze verzorgt een breed onderwijsaanbod voor wiskunde masterstudenten en promovendi, alsmede cursussen op grensvlakken met andere disciplines en bijscholingscursussen voor leraren en onderzoekers in het bedrijfsleven.

In het wiskundehuis wordt de stimulering en financiering van onderzoek bij de vier clusters neergelegd: DIAMANT (discrete wiskunde, algoritmiek, algebra en getaltheorie), GQT (meetkunde en mathematische fysica), NDNS+ (analyse, dynamische systemen en scientific computing) en STAR (stochastiek). Deze clusters dekken het grootste gedeelte van het wiskundeonderzoek in Nederland af.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK